Điều chỉnh kích thước chữ

Dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng (Quảng Ngãi): Chậm trễ trong công tác BT, triển khai dự án!

(CLO) Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi (gọi tắt là Công ty QISC), chưa quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Audio
Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Bài liên quan

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi là đơn vị triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1). Đây là dự án được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 8972/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 để phục vụ tái định cư cho dự án trung tâm hành chính tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 40,88ha, Công ty QISC làm chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án Khu dân cư (giai đoạn 1), có diện tích 12,923ha/40,88ha với mục tiêu đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp với việc cải tạo nhằm tạo ra quỹ đất để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 8972/QĐ-UBND ngày 27/12/2013.

Chưa quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện dự án

Mới đây, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 230/TB-TTT ngày 3/4/2020, việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư và xây dựng, môi trường, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện dự án này.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 9/2019, Công ty QISC chưa thực hiện hoàn thành dự án (giai đoạn 1) với diện tích 12,923 ha và chưa có kế hoạch xin chủ trương triển khai thực hiện phần diện tích còn lại theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

Về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình, trong lập dự toán hạng mục san nền đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải (gói thầu số 5), cho thấy việc tận dụng đất thừa và áp dụng một số mã hiệu định mức chưa phù hợp với điều kiện của công trình nên không tiết kiệm được chi phí đầu tư của dự án.

Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 396/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 03/10/2016.

Đến nay còn lại 08 gói thầu chưa triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu là chậm trễ duyệt theo kế hoạch đấu thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ  rõ, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi, chưa quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện Dự án, đặc biệt là việc thực hiện công tác bồi thường, có phát sinh vướng mắc về cơ chế bồi thường nhưng không kịp thời báo cáo đề xuất hướng giải quyết với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, nhất là sự phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các phòng, ban chuyên môn liên quan không tốt dẫn đến làm chậm trễ trong việc lập phương án bồi thường và ách tắc trong giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công ty chưa kịp thời thực hiện niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch quản lý môi trường của Dự án.

Không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi lập quy hoạch chi tiết 1/500

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ rõ, khuyết điểm tồn tại đối với UBND thành phố Quảng Ngãi, về lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của Dự án.

Theo đó, UBND thành phố Quảng Ngãi không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi lập quy hoạch chi tiết 1/500, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư) không thực hiện giám sát theo quy định. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 có sự nhầm lẫn giữa thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng.

Việc thực hiện công tác thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, tái định cư; thực hiện thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chưa kịp thời phối hợp với Công ty QISC để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 109/TB-UBND ngày 12/4/2018 về phối hợp, hỗ trợ cho Công ty QISC trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại đối với phương án bồi thường tải định cư đã được phê duyệt theo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền của Luật Khiếu nại, chậm trễ trong việc xử lý cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Đối với những tồn tại của Công ty QISC, Thanh tra tỉnh kiến nghị đơn vị này khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể về lộ trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi có giải pháp thực hiện có hiệu quả các vướng mắc để thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm đối với 11 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng trên phần diện tích tại khu vực dự kiến bố trí tái định cư, đồng thời lập thủ tục xin giao trước phần diện tích tại khu vực dự kiến bố trí tái định cư để triển khai thi công các hạng mục công trình theo thiết kế, bàn giao đất cho các hộ dân tái định cư theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thi công, giám sát có giải pháp để triển khai thực hiện theo nội dung Hợp đồng kinh tế đã ký kết với Công ty QISC đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sau khi được giao đất.

Để đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên quy mô diện tích 12,923ha (diện tích đầu tư xây dựng mới 11,42ha và diện tích chỉnh trang 1,503ha) của dự án Khu dân cư. Yêu cầu Công ty QISC rà soát để bổ sung các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phần diện tích chỉnh trang nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án được duyệt, quá trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

Trong thực hiện giảm trừ thanh toán nắp đan gang đối với hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thuộc gói thầu số 5, số tiền gần 90 triệu đồng; giám sát chặt chẽ đơn vị thi công trong việc lập hồ sơ thanh toán khối lượng thực tế theo loại tổ hợp máy đào ô tô 7 tấn hay ô tô 10 tấn và khối lượng vận chuyển đất đổ đi do không tận dụng để san nền. Chịu trách nhiệm về tính chính xác liên quan đến vấn đề Thanh tra tỉnh đã nêu trong Kết luận.

Đồng thời, về xem xét xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Công ty QISC tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về các sai sót, chậm trễ trong công tác bồi thường, trong công tác triển khai dự án theo nội dung Kết luận thanh tra.