Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Chuyển biến rõ rệt về chỉ số cải cách thủ tục hành chính

(CLO) Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà nhấn mạnh “Từ khi có quy tắc ứng xử, có sự chuyển biến rõ rệt về chỉ số cải cách thủ tục hành chính”.

Audio
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện hai quy tắc ứng xử.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện hai quy tắc ứng xử.

Bài liên quan

Chiều 8/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã chất vấn nhóm vấn đề thứ hai- nhóm vấn đề xoay quanh việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Trả lời chất vấn của đại biểu về tác động của hai quy tắc ứng xử đến công tác hành chính và độ hài lòng của người dân, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, sau khi hai quy tắc ứng xử được ban hành, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, thường trực đoàn kiểm tra công vụ của thành phố, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa các nội dung kiểm tra công vụ, trong đó có quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý đơn thư; thực hiện kỷ luật, kỷ cương làm việc của người lao động; định kỳ đánh giá xếp loại hằng tháng của cán bộ, công chức, người lao động...

Sở đã tiến hành kiểm tra 124 cơ quan, đơn vị của thành phố về việc thực hiện các quy định trên. Qua kiểm tra, sau 1 năm thực hiện hai quy tắc ứng xử, đã có sự chuyển biến rõ nét. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung về quy tắc ứng xử. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn được cải thiện. Năm 2017, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn là 95% thì năm 2018 là 97,3%; năm 2019 là 98,8%; 10 tháng của năm 2020 đạt 99,8%.

Năm 2015, Hà Nội đứng thứ 9 về cải cách thủ tục hành chính thì đến năm 2016 đứng thứ 3, từ năm 2017 đến năm 2019 liên tục đứng thứ 2/63 tỉnh, thành.

“Từ khi có quy tắc ứng xử, có sự chuyển biến rõ rệt về chỉ số cải cách thủ tục hành chính”, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Việt Cường (Tổ Mê Linh) về công tác phổ biến, triển khai các quy tắc ứng xử, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết, thời gian qua, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hai quy tắc ứng xử trong các bản tin của quận. Quận cũng thực hiện niêm yết quy tắc ứng xử tại bộ phận 1 cửa của quận, tại các bến xe, nhà văn hóa… Đến nay, 100% cán bộ, viên chức của quận cam kết thực hiện đầy đủ 2 quy tắc ứng xử. 

Tại Bến xe Mỹ Đình, hai quy tắc ứng xử được niêm yết rõ ràng. Hành khách đến bến cơ bản tuân thủ, chấp hành các quy tắc về ứng xử nơi công cộng, quan tâm nhường nhịn người khuyết tật; không còn tình trạng tranh giành khách, chỗ ngồi...

Thời gian qua, kể từ khi có dịch Covid-19, quận đã xử lý hành chính với những người thiếu văn hóa khi không thực hiện đúng quy định về chống dịch; xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện hai quy tắc ứng xử, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đã có 6 đại biểu đặt câu hỏi và 7 ý kiến trả lời của đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, sau khi hai quy tắc ứng xử được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở rất tập trung. Thành ủy đã đề ra các chương trình, thành lập các đoàn đi kiểm tra; HĐND tiến hành các phiên giải trình. Qua kiểm tra, đánh giá, Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, hoạt động văn hóa được quan tâm, UBND các cấp đã bám sát kết luận của HĐND thành phố, nhiều nội dung được yêu cầu chú ý tại phiên giải trình lần trước đến nay đã có chuyển biến rõ nét. 

Về công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử, sau 2 năm, công tác tuyên truyền thực sự đã có chuyển biến tích cực, các cơ quan báo chí thực hiện rất quyết liệt... Nhờ đó, hai quy tắc ứng xử đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, mang lại sự hài lòng cho người dân. Công tác kiểm tra cũng có nhiều tiến bộ, HĐND thành phố và Sở Nội vụ đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế.

Về các giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị đánh giá lại 4 năm thực hiện hai quy tắc ứng xử để thấy rõ hiệu lực, hiệu quả, giải pháp đã thực hiện, qua đó bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Sở Nội vụ cần nghiên cứu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử; áp dụng trước tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiếp đó là đến người dân với các hành vi vi phạm ở nơi công cộng.

Đồng thời, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy hiệu quả vai trò của người dân và các đoàn thể, cơ quan báo chí trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.