Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 16.780 triệu USD

(CLO) UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Theo kế hoạch, UBND thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 16.780 triệu USD.

Để hoàn thành mục tiêu này, có 7 giải pháp kèm theo là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND thành phố tập trung nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất. Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, trong đó tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương, đại sứ quán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và nước ngoài tại Việt Nam..., hạn chế các hoạt động đơn lẻ nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành thành phố triển khai các nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất; xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; công tác cải cách hành chính; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp tập trung, cơ sở hạ tầng logistics, hệ thống dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu; đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư…