Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Giải quyết dứt điểm các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính

(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP để tổng hợp trước ngày 10/3/2021.

Audio
Bài liên quan

Ngày 18/2/2021, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản 484/UBND-ĐT về việc tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính và mương thoát nước Nghĩa Đô.

Nhà hàng Hải Sản Phố là điển hình cho vi phạm tại mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa được xử lý (ảnh Quốc Trần)

Nhà hàng Hải Sản Phố là điển hình cho vi phạm tại mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa được xử lý (ảnh Quốc Trần)

UBND TP yêu cầu giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm (đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong) tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP để tổng hợp trước ngày 10/3/2021. Đối với các nội dung vướng mắc, chưa hoàn thành, yêu cầu báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết cụ thể.

UBND TP giao Thanh tra TP tiếp tục đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; báo cáo UBND TP trước ngày 20/3/2021.

Trâm Anh