Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội thông qua việc phân cấp thu, chi khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

(CLO) Tiếp tục kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, chiều 23/6, HĐND TP đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Audio
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NNP

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NNP

Bài liên quan

Theo Tờ trình của UBND TP, từ ngày 01/7/2021, Thành phố Hà Nội sẽ áp dụng thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường trên địa bàn các quận, thị xã Sơn Tây, trong khi hiện nay, UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã. Như vậy, các phường khi không còn là cấp ngân sách sẽ không còn nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND Thành phố. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường. 

Với Nghị quyết đã được thông qua, Thành phố sẽ điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu của ngân sách các quận và thị xã để cụ thể hóa việc các phường không còn là cấp ngân sách độc lập, UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã, nguồn thu - nhiệm vụ chi của các phường theo phân cấp trước đây chuyển thành nguồn thu - nhiệm vụ chi của ngân sách các quận, thị xã và tỷ lệ % phân chia nguồn thu của ngân sách cấp phường trước đây được gộp vào tỷ lệ % phân chia nguồn thu của của ngân sách quận, thị xã.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách đánh giá, việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết của ngân sách các quận, thị xã và phường phù hợp với các quy định của pháp luật và không làm thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của các quận, thị xã và Thành phố. 

Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Minh Chí