Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và HĐND

(CLO) Các cơ quan, đơn vị trên đại bàn thành phố Hà Nội đang tích cực tuyên tuyền đến toàn dân về ý nghĩa, nghĩa vụ trong công tác bầu cử.

Audio
Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: HNP

Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: HNP

Bài liên quan

Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang rất khẩn trương theo tiến độ thời gian quy định. Ngoài tổ chức hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan, đơn vị đang tích cực tuyên tuyền đến toàn dân về ý nghĩa, nghĩa vụ trong công tác bầu cử.

Để đảm bảo công tác tuyên truyền về bầu cử, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý, triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy và Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân…

Tại quận Cầu Giấy, sau hiệp thương lần 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã chọn, lập danh sách 59 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND quận; UBND quận đã phê chuẩn 89 khu vực bỏ phiếu thuộc 8 phường; Ủy ban Bầu cử quận đã tổ chức 3 đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử cho gần 200 lượt người; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến ngày 10/4/2021, 8 phường của quận đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri gồm 161.922 cử tri, với 89 điểm bầu cử trên địa bàn quận. 

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại quận Hoàng Mai, từ tháng 3/2021 đến hết 30/4/2021, quận Hoàng Mai đã triển khai cao điểm (đợt 1) tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó, đã mở trang tin tuyên truyền về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử của quận.

UBND quận cũng đã ban hành 2 kế hoạch, 8 công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau ngày 23/5/2021, quận sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; về kết quả các phong trào thi đua; không khí tin tưởng, phấn khởi của nhân dân về thành công cuộc bầu cử..

Từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), quận Hoàng Mai triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử, với nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa...

Còn theo Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm, quận đã tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử của Trung ương, Thành phố và Quận. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập theo đúng quy định của Luật bầu cử, đảm bảo đúng thẩm quyền, cơ cấu, thành phần, số lượng và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.  

Việc tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật, có sự đồng thuận, nhất trí cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc, người được giới thiệu ứng cử có sự tín nhiệm cao của cử tri. Kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lập danh sách chính thức 58 người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn giao kịp thời hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Quận.

Quận cũng đã tổ chức công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Quận; chỉ đạo các địa phương công khai danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định và triển khai việc tổ chức các tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.  

Ngoài ra, Quận cũng chỉ đạo thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại 138 khu vực bầu cử theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền; công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư; công tác đảm bảo an ninh chính trị TTATXH…