Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội:Xử lý nước thải ô nhiễm vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

(CLO) Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị UBND thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên các tuyến kênh bị ô nhiễm trước khi xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải. 

Audio
Cống xả nước thải từ sông Cầu Bây ra Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải tại xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm – Hà Nội).

Cống xả nước thải từ sông Cầu Bây ra Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải tại xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm – Hà Nội).

Bài liên quan

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng có Công văn số 242/VP-KT, đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên sông cầu Bây. 

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải về việc xử lý nước xả thải ô nhiễm vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trong đó cho biết, kết quả quan trắc của Viện Nước tưới tiêu và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh cho thấy tình hình ô nhiễm nước trong kênh trục Bắc Hưng Hải ngày càng gia tăng, mức độ ô nhiễm năm sau cao hơn năm trước, nhất là những giai đoạn căng thẳng nước từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là giai đoạn lấy nước phục vụ đổ ải phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.   

Để đảm bảo môi trường khu vực và chất lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế cho các địa phương trong hệ thống Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị UBND thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên các tuyến kênh bị ô nhiễm nêu trên trước khi xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải. 

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 2387/VP-ĐT, ngày 20/3/2020, của Văn phòng UBND thành phố về việc tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên kênh cầu Bây và hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đồng thời, nhằm đảo đảm công trình phân lũ sông Đáy vận hành an toàn trong năm 2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 243/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về bảo đảm an toàn vận hành công trình phân lũ sông Đáy.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở NN&PTNT về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác vệ sinh công trình và duy tu, bảo dưỡng phần ngập nước thường xuyên công trình đập Đáy năm 2020.

Trong đó cho biết, thực hiện quy trình vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy, Sở NN&PTNT đã chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra nhằm đánh giá công tác vệ sinh công trình và công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phần thường xuyên ngập nước công trình đập Đáy năm 2020. 

Qua kiểm tra từng phần, đoàn kiểm tra nhất trí với báo cáo của Ban Quản lý và dịch vụ thủy lợi Hà Nội và báo cáo của Viện kỹ thuật công trình (Trường Đại học Thủy lợi); công tác vệ sinh công trình và duy tu, bảo dưỡng phần ngập nước thường xuyên công trình đập Đáy năm 2020 đạt yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình bảo đảm sẵn sàng làm nhiệm vụ chuyển lũ cho mùa lũ năm 2021. Để bảo đảm ổn định công trình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận hành chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy, Sở NN&PTNT đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Bộ NN&PTNT có kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg, ngày 7/10/2014, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy (dự án sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng công trình đầu mối phân lũ sông Đáy) để bảo đảm phân lũ sông Hồng vào sông Đáy; cải tạo, nâng cấp công trình quản lý. 

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình phân lũ sông Đáy, bảo đảm công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021.

Đối với nội dung đề nghị thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình nêu tại văn bản trên, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.