Điều chỉnh kích thước chữ
Nỗ lực để đổi mới

Hội Nhà báo Quảng Ninh: Tiên phong đề xuất và thực hiện hiệu quả các mô hình mới

(NB&CL) Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn tiên phong đề xuất và thực hiện hiệu quả các mô hình mới. Trong đó, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sau 3 năm vận hành được khẳng định là mô hình hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Audio
Bài liên quan

Trong đó, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh – cơ quan báo chí đa phương tiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông ở tỉnh, sau 3 năm vận hành được khẳng định là mô hình hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh đang bắt tay vào xây dựng và triển khai Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây cũng chính là việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn

Tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí truyền thông trong một cơ chế thống nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình truyền thông trên mặt trận tư tưởng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới; đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với quan điểm đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo, xin ý kiến và được Ban Bí thư Trung ương hoan nghênh, chấp thuận chủ trương thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện trực thuộc Tỉnh uỷ mang tên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm và làm việc với Trung tâm truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tâm Truyền thông tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh).

Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được thành lập hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh; thực hiện có hiệu quả mô hình “Tòa soạn hội tụ”; xây dựng hệ thống báo chí tỉnh Quảng Ninh hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng, phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì việc thành lập cơ quan báo chí đa phương tiện của tỉnh xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi khách quan từ sự phát triển của các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh hạn chế, tình trạng hành chính hóa bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động, mô hình tổ chức nhiều tầng nấc trung gian, sự phân định chức năng chồng chéo, thiếu cơ chế liên kết, phối hợp hiệu quả, hoạt động kinh tế truyền thông chưa được phát huy..., từ đó hình thành mô hình cơ quan truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn lực tập trung hơn, mạnh hơn.

Tại Hội thảo khoa học “Hợp nhất các cơ quan báo chí, thông tin cấp tỉnh từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh” diễn ra ngày 26/12/2021, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Qua theo dõi hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sau 3 năm đi vào hoạt động, tôi thấy đây là mô hình hay, phù hợp trong bối cảnh chúng ta thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, so với trước năm 2019 thì tình hình báo chí của tỉnh Quảng Ninh 3 năm qua có sự thay đổi căn bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhiều lần cho rằng: “Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải thay đổi”.

Chính thực tiễn đời sống báo chí ở tỉnh 3 năm qua đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Hội Nhà báo tỉnh là phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 2

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trao quà Tết và vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Quảng Ninh.

Đến sự đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động

Trong Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Bí thư chỉ đạo: “Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực”

Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng: “…Các cấp Hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam”.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Về tổ chức, sau khi tỉnh hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông, thì hầu hết hội viên nhà báo tỉnh đều công tác ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Vì thế, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 24/3/2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Quảng Ninh đã báo cáo xin chủ trương việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Hội Nhà báo cho phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí ở tỉnh.

Theo đó, sẽ không duy trì cơ quan thường trực mà chỉ có văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Hội sẽ hoạt động kiêm nhiệm. Làm như thế sẽ tránh tình trạng hành chính hóa hoạt động Hội, phát huy được các nguồn lực phục vụ công tác Hội Nhà báo hiệu quả hơn. Khi lãnh đạo Hội “hóa thân” trong hoạt động báo chí thì các công việc mà Hội triển khai sẽ phù hợp hơn với tình hình báo chí và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Đề xuất này của Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: “Hoạt động báo chí ở Quảng Ninh là đặc thù nên sẽ nghiên cứu tạo điều kiện tối đa, tránh máy móc, lãng phí nguồn lực”.

Cùng với đổi mới về tổ chức, bộ máy, Hội Nhà báo tỉnh cũng sẽ chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Việc đổi mới phương thức hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh bám sát vào Chỉ thị 43-CT/TW và phương hướng, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 14 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh

Bình Luận
 
 
Tin mới
Hàn Quốc tài trợ 25.000 USD bảo tồn văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk

(CLO) Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk của Hàn Quốc đã tài trợ trên 25.000 USD để thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Êđê và người M’nông ở Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết 25/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chiều tối, đêm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên xếp hàng gặp mặt VĐV SEA Games 31

(CLO) Trước giờ chương trình Gala chào mừng thành công SEA Games 31 bắt đầu, các đoàn học sinh, sinh viên đã xếp thành nhiều hàng dài, chờ đón để được gặp mặt các vận động viên của Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành Luật về công tác Dân tộc

(CLO) Thảo luận trước Quốc hội ngày 24/5, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) đề nghị sớm ban hành Luật về công tác dân tộc để điều chỉnh thống nhất các chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Ngắm xe côn tay cỡ nhỏ 2022 Suzuki Raider J Crossover sở hữu thiết kế độc đáo

(CLO) Xe côn tay mới 2022 Suzuki Raider J Crossover được phát hành tại thị trường Đông Nam Á, có kiểu dáng khá độc đáo và động cơ vận hành rất nhanh nhẹn.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các tên 'bay lắc'

(CLO) Hùng cầm đầu đường dây nhưng không trực tiếp tham gia giao “hàng” mà chỉ đạo 2 “chân rết” là Hiếu và Dũng để cung cấp ma túy cho khách hàng “bay lắc”.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại Lễ bế mạc SEA Games 31

(CLO) Sau 11 ngày thi đấu chính thức, kỳ SEA Games 31 đã chính thức khép lại với Lễ bế mạc đầy nồng ấm. Có lẽ dấu ấn về kỳ Đại hội Thể thao lần thứ 31 vẫn hiện hữu trong tâm thức của nhiều cổ động viên khi xem lại những khoảnh khắc ấn tượng dưới đây.

Nhà báo Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 24/5, ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao quyết định cán bộ cho nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Trưởng phòng Trang tin điện tử - Tiếng nước ngoài và Tiếng dân tộc, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH).

Đổi mới giáo dục trong nhà trường song song với chú trọng xây dựng

(CLO) Ngày 24/5, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập".