Điều chỉnh kích thước chữ

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến

(CLO) Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Kho bạc Nhà nước đang dần áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng mạng Internet và các ứng dụng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0

Báo nói Công luận

Theo những thống kê mới nhất từ Kho bạc Nhà Nước (KBNN), đã có 26.292 (trên tổng số 28.089) đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 94%. Đối với các đơn vị giao dịch tại KBNN cấp huyện, đã có 29.078 đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến (trên tổng số 68.893 đơn vị), đạt tỷ lệ 57%. 

Kho bạc Nhà nước các địa phương cũng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Dương Lâm

Kho bạc Nhà nước các địa phương cũng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Dương Lâm

Trong suốt thời gian vừa qua, để nâng con số đơn vị sử dụng ngân sách dùng dịch vụ công trực tuyến lên từng ngày không phải là nhiệm vụ đơn giản. Để có con số hơn 26 nghìn đơn vị tham gia, KBNN đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt dưới dự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Theo đó, KBNN đã hoàn thiện cơ chế chính sách với định hướng cải cách tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử như: Phân định rõ trách nhiệm của KBNN và đơn vị sử dụng ngân sách trong từng khâu kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách qua KBNN; chỉnh sửa các mẫu biểu cho phù hợp với định hướng cải cách tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử như mẫu bảng thanh toán tiền lương, bảng kê chứng từ thanh toán... 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính ký ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định, bổ sung thêm hình thức đơn vị gửi hồ sơ trên dịch vụ công đối với các hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư (Hợp đồng, Quyết định đầu tư...) và các hồ sơ khác bằng tệp tin điện tử (file word, file exel) chữ ký số và chịu trách nhiệm tệp tin điện tử khớp đúng với file gốc đã được ký. Việc này đã giúp đảm bảo các hồ sơ theo quy định là các đơn vị phải gửi hoàn toàn bằng phương thức điện tử đến KBNN để thực hiện kiểm soát chi.

Đáng chú ý, để hỗ trợ cho các đơn vị KBNN địa phương cũng như để tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị giao dịch về việc triển khai sử dụng dịch vụ công, KBNN đã thường xuyên tổ chức tập huấn trực tuyến đến tất cả các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố và thực hiện phương án hỗ trợ tối đa cho các đơn vị KBNN và các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công.

Theo KBNN, trong năm 2020, KBNN sẽ tiếp tục tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích dịch vụ công mang lại và hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. KBNN đảm bảo đến 31/3/2020 có thể triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Dương Lâm