Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến làm việc trong 7,5 ngày

(CLO) Tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ 10 và bước đầu chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội. Theo đó, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến làm việc trong 7,5 ngày (từ ngày 24/3 đến ngày 2/4/2021).

Audio

Theo đó, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và bước đầu chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 10. Theo đó, sau 18 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với việc thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật khác; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự.

Cùng với đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng..., trong đó một số nội dung được xem xét, đánh giá kết quả thực hiện trong cả nhiệm kỳ. 

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội (trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến) và dự kiến làm việc trong 7,5 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3 và bế mạc vào ngày 02/4/2021.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Về nội dung, cách thức tiến hành Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV như sau: Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Đối với 03 dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

"Sau khi Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và báo cáo thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét trình Quốc hội 03 dự án Luật này", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ 11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10.

Xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2021.

Đối với nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, đề nghị trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV như thông lệ các nhiệm kỳ trước để các cơ quan có thêm thời gian hoàn thiện.

Đồng thời, tại Kỳ họp thứ 11 sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Quốc Trần