Điều chỉnh kích thước chữ

Ninh Bình: Không lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là trong điều kiện bình thường mới.

Audio

Các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là trong điều kiện bình thường mới.

Để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 182 về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, các đô thị, khu đông dân cư, phải đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại.

Ninh Bình tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Ninh Bình tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng đảm bảo chặt chẽ trong cách ly Y tế đối với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu.

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các nhóm trực, đội phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng chống dịch, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phác đồ điều trị Covid–19, lập hồ sơ sức khỏe người dân.

Giao Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp thông tin thất thiệt liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở ngành liên quan, đôn đốc kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện gói an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách.

Giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa, xúc tiến, quảng bá du lịch, chuẩn bị các việc cẩn thiết để mở cửa đón khách du lịch quốc tế khi Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các ngành, trước hết là Y tế và Quân đội quyết toán bước 1 việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, tránh sai phạm. Cán bộ Y tế, người làm công tác phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng các phụ cấp phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid–19 đối với lĩnh vực địa phương phụ trách...