Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Cấm vận chuyển đất đá lẫn than khỏi khai trường mỏ

(CLO) Ngày 29/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã ra Chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh.

Audio

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch của đơn vị, địa phương mình thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh; kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tiêu cực, trái quy định.

Một khai trường khai thác than lộ thiên thuộc Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam - TKV

Một khai trường khai thác than lộ thiên thuộc Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam - TKV

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tổ chức các đợt cao điểm, phát hiện, xử  lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực nêu trên.

Chịu tránh nhiệm toàn diện trước pháp luật và lãnh đạo tỉnh khi tham mưu, đề xuất thực hiện các dự án phát triể kinh tế - xã hội có mục đích lợi dụng để khai thác tài nguyên khoáng sản.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra các bến cảng, bến thủy nội địa; địa phương nào để phát sinh các bến bãi trái phép hoăc không phát hiện, chậm xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng, hậu quả thì Chủ tịch UBND địa phương đó và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phải chụi trách nhiệm.

Tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Hải quan Tỉnh và các lực lượng chứ năng tăng cường kiểm tra đột xuất, bất ngờ, xác lập chuyên án đối với các vụ việc vi phạm liên quan đến than; truy ngược nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, chủng loại, đối tượng cung cấp…, để xử lý nghiêm khắc các đối tượng liên quan; không bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm.

Các sở: Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư tăng cường coog tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn và tiến tới tiệt tiêu các vi phạm liên quan đến than.

Yêu cầu Tổng Giám đốc Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; đảm bảo các khâu đều được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh kẽ hở, tiêu cực; bảo vệ tốt tài nguyên, tài sản ranh giới mỏ khu vực sản xuất được giao.

Lập,đăng ký danh sách phương tiện vận chuyển và công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân theo dõi, giám sát.

Quản lý chặt chẽ bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; có kế hoạch tận thu, sàng tuyển, chế biến tại khai trường mỏ, không được vận chuyển ra khỏi khai trường mỏ để sàng tuyển, tận thu.

Tập trung hiện đại hóa hoạt động sản xuất than, quản lý chặt chẽ tài nguyên than, trng ranh giới được giao. Hoàn tất đầu tư các tuyến băng tải, đường sắt, càu vượt, hệ thống giám sát tự động và thực hiện nghiêm túc việc vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và các nội dung Chỉ thị của tỉnh.

Nguyễn Quân