Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

(CLO) Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII đã diễn ra trong 2 ngày (6 và 7/12/2019) và thông qua 25 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HÐND tỉnh, trong đó có các nghị quyết về cơ chế chính sách, an sinh xã hội và nghị quyết phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Audio

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII bao gồm: các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các nghị quyết dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2020; Nghị quyết thông qua bảng giá đất đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024; nhóm Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu khố thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quyết quy định chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng; Nghị quyết về việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi...

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Kỳ họp đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; công tác tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri nhiều địa phương quan tâm. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,1%; tổng thu NSNN trên địa bàn vượt 6,0% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,3%.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; năm thứ hai liên tiếp đứng đầu xếp hạng về Chỉ số PCI, Chỉ số PAR Index; đứng thứ 3 về Chỉ số ICT Index sau ba năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4.

Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, hạ tầng KKT, KCN. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh tại các cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố đảm bảo đúng quy định, thực tiễn địa phương, đoàn kết, thống nhất và ổn định.

An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác quản lý du lịch, lễ hội; quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, xã hội; chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Đề án 196, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được mở rộng, tiếp tục giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Các đại biểu thảo luận ở tổ. ẢNh: Báo Quảng Ninh.

Các đại biểu thảo luận ở tổ. ẢNh: Báo Quảng Ninh.

Bên cạnh cạnh đó HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII cũng đã chỉ ra các mặt còn hạn chế cần được khắc phục trong thời gia tới như: tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn kế hoạch; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm; một số khoản thu thuế, phí, lệ phí ở một số địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển, đạt thấp; nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới không đạt kế hoạch; công tác hỗ trợ triển khai dự án đầu tư có khâu còn chậm; Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề có chất lượng còn thấp, chưa có giải pháp mạnh để thu hút nguồn nhân lực.

Tiến độ triển khai GPMB, thủ tục đầu tư, tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm chưa đảm bảo yêu cầu; Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, hoạt động xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn có mặt bất cập; một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở một số địa phương chưa giải quyết triệt để...

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cần triển khai 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội…

Nguyễn Quân