Điều chỉnh kích thước chữ

Sáng nay (23/7), Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ

(CLO) Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, sáng nay (23/7/2021), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Audio
Bài liên quan
Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào sáng ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Tờ trình Báo cáo về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trước Quốc hội. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về nội dung quan trọng này.

Sáng nay (23/7/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Tiếp đến, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Cuối phiên làm việc sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trong khuôn khổ kỳ họp, chiều 23/7, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Hoan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung trên trước Quốc hội.

Cuối phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngày 22/7, Báo cáo về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ.

Thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí phương án giữ cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, gồm 18 Bộ, 04 cơ quan ngang Bộ.

Tuy nhiên, Chính phủ cần đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, đặc biệt là đối với các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Quốc Trần

Bình Luận