Điều chỉnh kích thước chữ
Hà Nội

Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 378/UBND-ĐT về triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải trong lĩnh vực vận tải.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Công văn nêu rõ, triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 và của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 21/TB-UBND ngày 28/01/2021, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội trong việc kiểm soát dịch bệnh trong hoạt động vận tải. 

Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5769/UBND-ĐT ngày 15/12/2021 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.  

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện vận tải hành khách công cộng; chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng, các nhà xe, các đơn vị vận tải đường sắt, các bến tàu, bến xe thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường.  

Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Minh Chí