Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Thông qua nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(CLO) Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Audio
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố (TP) Thanh Hóa đã trình bày dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dài 45 trang, gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với sự gợi mở của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, đánh giá cao ý kiến rất có chất lượng, giá trị của các đại biểu cũng như sự trăn trở, suy nghĩ xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị của TP Thanh Hóa.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, TP Thanh Hóa tập trung phân tích, đánh giá lại tình hình trong nước, quốc tế; đặc biệt là khả năng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tới, để từ đó thành phố chuẩn bị hướng phát triể ngang tầm với nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của cả tỉnh.

Thành phố cũng cần đánh giá được tiềm năng, lợi thế về mọi mặt. Trong đó, tập trung cho các giải pháp về công tác quy hoạch chung, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trọng tâm là làm rõ nguồn lực đầu tư của thành phố, từ doanh nghiệp, nhân dân và nguồn hỗ trợ của tỉnh. Đi liền với đó là các giải pháp về thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; khoa học công nghệ và khối văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý thành phố phải chú trọng cho giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đào tạo ra đội ngũ cán bộ TP Thanh Hóa “nói đi đôi với làm, nói cái gì làm đúng cái đó, hứa cái gì thực hiện thành công cái đó”.

Hà Anh