Điều chỉnh kích thước chữ
Hà Nội:

Thành lập khu cách ly tập trung tại Pháp Vân - Tứ Hiệp

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Theo quyết định, trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (địa chỉ: Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Khu cách ly tập trung có nhiệm vụ tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”. Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Đảm bảo cho công tác thành lập và vận hành khu cách ly, thòi gian triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh báo cáo kịp thời UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Thành phố quyết định. Khu cách ly tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Chí