Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác đầu thầu tại Bắc Giang

(CLO) Theo Thông báo Kết luận về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng (ĐTXD) của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 - 2017, công tác lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh còn nhiều sai phạm, tồn tại.

Audio
Bài liên quan

Cụ thể, đối với công tác lựa chọn nhà đầu tư tại dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao thượng, huyện Tân Yên: Hồ sơ yêu cầu thiếu các nội dung cơ bản; yêu cầu về vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án không thống nhất, giá trị bảo đảm dự thầu thấp hơn theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc đánh giá hồ sơ để xuất còn bỏ qua một số nội dung yêu cầu: Thư bảo lãnh dự thầu không đảm bảo thời hạn hiệu lực theo yêu cầu; thiếu cam kết thực hiện nghĩa vụ, đóng góp của nhà đầu tư đối với Nhà nước.

Phối cảnh dự án Khu đô thị An Huy Cao Thượng (ảnh st)

Phối cảnh dự án Khu đô thị An Huy Cao Thượng (ảnh st)

Dự án KĐT Đồng Cửa 2, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang: UBND tỉnh Bắc Giang không phê duyệt kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch phát triển nhà ở đối với dự án làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư là vi phạm Điều 31 Luật Nhà ở năm 2005; Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.

Hay tại dự án Khu đô thị Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam: Hồ sơ yêu cầu chỉ định Chủ đầu tư không nêu cụ thể về quy mô dự án, thiếu yêu cầu về nhân sự theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009; phương án tài chính đề xuất của Nhà đầu tư thiếu tính toán chi tiết kinh phí GPMB. 

Dự án Khu dân cư số 4 trên đường tỉnh 295B: UBND thành phố Bắc Giang chưa làm rõ năng lực của nhà thầu về mức độ đáp ứng yêu cầu thiết bị chủ yếu thi công dự án.

Nhiều tồn tại trong công tác lựa chọn nhà thầu

Cụ thể tại dự án Khu số 1 và số 2 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, gói thầu xây lắp số 02: Giá gói thầu chưa được cập nhật theo hướng dẫn tại Điểu 37 Nghị định 32/2015/NĐ-CP; Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu 2013; Chủ đầu tư còn bỏ qua một số tiêu chỉ yêu cầu, chưa đánh giá đẩy đủ về năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật của nhà thầu.

Đối với Gói thầu cắm mốc đền bù GPMB thuộc Dự án Khu số 2, Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án chưa xác định được nguồn vốn, vi phạm Khoản 1, Điều 34 Luật Đấu thầu 2013. Trách nhiệm thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

Dự án Khu số 3 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang: (1) gói thầu tư vấn lập bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư không làm rõ mức độ đáp ứng về nhân sự đề xuất của nhà thầu nhưng vẫn đánh giá đạt yêu cầu; (2) gói thầu xây lắp số 05: Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về thiết bị thiếu chi tiết; Chủ đầu tư đánh giá đề xuất kỹ thuật chưa đầy đủ, còn bỏ qua một số yêu cầu, đánh giá không đảm bảo khách quan; đánh giá hồ sơ tài chính còn để tồn tại hai đơn giá đối với một hạng mục công việc.

Qua đó thể hiện sự thiếu nghiêm túc, thiếu khách quan trong công tác đánh giá và thẩm định kết quả đấu thầu. Trách nhiệm thuộc UBND TP Bắc Giang, Ban QLDA Đầu tư XD số 1 TP Bắc Giang.

Tại dự án trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng, gói thầu xây lắp số 08: Hồ sơ mời thầu có nội dung không phù hợp với hồ sơ thiết kế; yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành đóng BHXH bắt buộc là hạn chế nhà thầu tham gia đấu thầu, không đúng với mẫu Hồ sơ mời thầu được hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư chưa đánh giá đầy đủ, làm rõ mức độ đáp ứng về năng lực kỹ thuật đối với thiết bị và vật tư nhưng không được làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp.