Điều chỉnh kích thước chữ
Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 6

(CLO) Mới đây, Thanh tra TP.HCM có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 6 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và môi trường (thời kì thanh tra 2016 - 2017).

Audio
Bản đồ địa giới hành chính Quận 6

Bản đồ địa giới hành chính Quận 6

Bài liên quan

Kết luận nêu rõ thời kỳ thanh tra từ 2016-2017. Được biết, ông Ngô Thành Luông là người giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 6 trong giai đoạn này.

Theo kết luận, có đến 15/17 vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trễ hạn nhưng chỉ có 5 vụ việc có thực hiện thư xin lỗi người dân theo quy định. Trong số 15 hồ sơ trễ hạn trên, qua rà soát cho thấy, trễ hạn từ lúc được giao xác minh nội dung khiếu nại cho đến khi có Báo cáo xác minh nội dung khiếu nại từ 15-60 ngày.

Thời gian trễ hạn từ lúc có Báo cáo xác minh đến khi Chủ tịch UBND quận 6 ký quyết định giải quyết khiếu nại là từ 20-100 ngày.

Bên cạnh đó, hồ sơ giải quyết khiếu nại cũng không lập và phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, việc này là chưa đúng quy định.

Về trình tự, thủ tục tiến hành đoàn thanh tra cũng tồn tại nhiều thiếu sót.

Trong đó, 10/18 đoàn thanh tra không thực hiện việc xây dựng kế hoạch giám sát Đoàn thanh tra; 10/18 Đoàn thanh tra, người được giao nhiệm giám sát không thực hiện Báo cáo kết quả giám sát đoàn thanh tra.

Thông báo kết luận thanh tra

Thông báo kết luận thanh tra

Ngoài ra, có đến 18/18 đoàn thanh tra ghi sổ nhật ký không liên tục, không đầy đủ về nội dung và các Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn chỉ báo cáo trực tiếp tiến độ thực hiện thanh tra cho Chánh thanh tra quận nhưng không lập văn bản để ký, lưu hồ sơ.

Có 2 vụ việc chưa được thực hiện xong kết luận của Thanh tra TP.HCM là: Thu hồi, bàn giao mặt bằng Cung Văn hóa nghệ thuật tại số 170 đường Kinh Dương Vương cho trung tâm Văn hóa quận 6 và chưa xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu dân cư Bình Phú do công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú làm chủ Đầu tư tại 4 dự án.

Về lĩnh vực xây dựng, có 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thực hiện (chiếm tỉ lệ 65%). Ủy ban nhân dân quận 6 cũng chưa ban hành 6 quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình và chưa tổ chức thực hiện 26 quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình.

Theo kết luận, trách nhiệm này thuộc về Trưởng các phòng, ban chuyên môn có liên quan và lãnh đạo UBND quận 6 được phân công phụ trách vụ việc.

Từ những kết luận trên, Chánh thanh tra TP kiến nghị và được UBND TP thống nhất chỉ đạo giao chủ tịch UBND quận 6 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại như đã nêu tại kết luận thanh tra.