Điều chỉnh kích thước chữ

Tỉ lệ hình ảnh nam nữ trong sách giáo khoa phải tương đồng

(CLO) Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới đã lồng ghép tối đa vấn đề bình đẳng giới.

Audio

Bình đẳng giới trong giáo dục là mục tiêu phấn đấu vì nước ta nhiều nơi vẫn còn tư tưởng bất bình đẳng giữa nam và nữ.

Tại Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (ngày 29/6), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng, bình đẳng giới là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.

Năm 2016, ngành Giáo dục đã ban hành Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

Các nội dung về bình đẳng giới được lồng ghép trong sách giáo khoa lớp 1 (ảnh TL).

Các nội dung về bình đẳng giới được lồng ghép trong sách giáo khoa lớp 1 (ảnh TL).

Kế hoạch này đưa ra 6 mục tiêu quan trọng trong đó có mục tiêu tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong ngành giáo dục là hơn 76% , nhưng không phải đơn vị nào cũng có cán bộ nữ trực tiếp lãnh đạo.

Vì thế, cần đặc biệt quan tâm thực hiện mục tiêu này, có chính sách hỗ trợ cán bộ nữ đi học tập, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu của vị trí lãnh đạo và tăng cơ hội được tham gia vị trí này.

Mục tiêu nữa là thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong tiếp cận giáo dục, tăng tỉ lệ biết chữ của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn.

Các vấn đề về giới, bình đẳng giới được đảm bảo lồng ghép trong chương trình tổng thể, chương trình môn học, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

“Sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới đã lồng ghép tối đa vấn đề bình đẳng giới.

Điều này thể hiện rõ qua các tranh ảnh trong sách luôn có tỷ lệ hình ảnh nam giới và nữ giới tương đồng, mọi hoạt động, lĩnh vực nghề nghiệp đều có sự xuất hiện của cả hai giới này”, Thứ trưởng nói.

Trinh Phúc