Điều chỉnh kích thước chữ
Tiếp bài, Yên Phong (Bắc Ninh): Người dân mất đất, doanh nghiệp “hưởng lợi”!

Tỉnh chưa ra văn bản điều chỉnh, huyện Yên Phong vẫn “đè” người dân ra cưỡng chế?

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc cắt giảm diện tích các Dự án đối ứng của dự án BT trong đó có dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm nhà đầu tư tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.

Báo nói Công luận

Trong khi các Sở ngành cùng UBND huyện Yên Phong chưa làm xong theo nội dung chỉ đạo để UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chính thức điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án; UBND huyện Yên Phong vẫn “đè” người dân ra để cưỡng chế khiến họ vô cùng bức xúc.

Bài liên quan
Văn bản số 2801/UBND-TNMT ngày 7/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ký về việc cắt giảm diện tích các Dự án đối ứng của Dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Văn bản số 2801/UBND-TNMT ngày 7/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ký về việc cắt giảm diện tích các Dự án đối ứng của Dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 2801/UBND-TNMT ngày 7/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ký về việc cắt giảm diện tích các Dự án đối ứng của Dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Văn bản nêu rõ: 1. Cắt giảm khoảng 811,515ha (trong đó diện tích đất ở khoảng 213,455ha), giá trị cắt giảm khoảng 8.911,26 tỷ đồng các Dự án đối ứng dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện các Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh (chi tiết có Phụ lục các Dự án).

2. Các cơ quan nhà nước được ủy quyền, gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND Thành phố Bắc Ninh, UBND thị xã Từ Sơn, UBND huyện Yên Phong, UBND huyện Thuận Thành phối hợp với các Nhà đầu tư để xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể các khu đất cắt giảm của từng Dự án; đồng thời, ký kết các Phụ lục hợp đồng BT, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu quy hoạch theo các quy chuẩn và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bắc Ninh đang biến diện tích đất theo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ thành Quyết định giao đất cho nhà đầu tư - theo Phụ lục kèm theo văn bản 2801/UBND-TNMT .

UBND tỉnh Bắc Ninh đang biến diện tích đất theo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ thành Quyết định giao đất cho nhà đầu tư - theo Phụ lục kèm theo văn bản 2801/UBND-TNMT .

Có thể thấy, văn bản số 2801/UBND-TNMT với mục đích là cắt giảm diện tích các dự án đối ứng của Dự án BT khi các Sở ngành của tỉnh Bắc Ninh tham mưu, đề nghị để phù hợp với thực tế. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh giao các đơn vị có liên quan “xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể các khu đất cắt giảm của từng Dự án; đồng thời, ký kết các Phụ lục hợp đồng BT, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật”.

Trước đó, ngày 20/3/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286 (TL.286) đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Bắc Ninh đã lấy 75ha đất để giao cho Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân (Công ty Hưng Ngân) với mục tiêu đầu tư xây dựng: Tạo vốn đối ứng hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT. Tuy nhiên, Quyết định này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân xã Yên Phụ bởi họ cho rằng UBND tỉnh Bắc Ninh lấy 75ha đất giao cho Công ty Hưng Ngân để hoàn trả cho đơn vị này thi công 3,86km đường là con số khủng khiếp, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi vô cùng lớn.

Khi chưa điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án, UBND huyện Yên Phong vẫn ra Quyết định cưỡng chế người dân.

Khi chưa điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án, UBND huyện Yên Phong vẫn ra Quyết định cưỡng chế người dân.

Theo ông Đinh Văn Bảy – Chủ tịch UBND xã, ông Chu Văn Hải – Cán bộ địa chính xã “nhận định”: Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành theo kiểu 50 - 50, bởi theo văn bản này thì không khác gì việc tỉnh Bắc Ninh tiến hành thu hồi 75 ha để “hoàn vốn” cho Công ty Hưng Ngân; chính vì vậy mà người dân không đồng thuận. 

Tại buổi làm việc với ông Nghiêm Đình Nghĩa, Chi Cục phó Chi Cục đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (TNMT), ông Nghĩa cho biết, sau khi xem xét UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2801/UBND-TNMT cắt giảm diện tích các dự án đối ứng của Dự án BT trong đó có dự án do Công ty Hưng Ngân là nhà đầu tư.

Theo ông Nghĩa, hiện nay diện tích đối ứng cho Công ty Hưng Ngân được cắt giảm từ 75ha xuống khoảng 17,28ha. Theo quy trình thì sau khi UBND tỉnh đồng ý cắt giảm giao cho các Sở ngành, đơn vị liên quan xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể các khu đất cắt giảm của từng Dự án; đồng thời, ký kết các Phụ lục hợp đồng BT thì trình UBND tỉnh để điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án.

Tại buổi làm việc, khi phóng viên hỏi về việc UBND tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án, điều chỉnh diện tích từ 75ha xuống 17,28ha hay chưa? ông Nghĩa nói chưa nắm được thông tin, không cung cấp được văn bản. Ông Nghĩa cũng gọi điện cho một số sở ngành trong tỉnh và thông tin lại: Hiện nay Sở Giao thông vận tải mới ký phụ lục hợp đồng với Công ty Hưng Ngân.

Empty

Tuy nhiên, sau khi xem Phụ lục kèm theo văn bản số 2801/UBND-TNMT phóng viên nhận thấy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã biến diện tích 246,36ha từ Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 8/3/2017 – “Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” của Thủ tướng Chính phủ thành “Quyết định giao đất” cho nhà đầu tư. Tức, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định giao đất – giao 246,36ha cho Công ty Hưng Ngân để đối ứng cho việc đơn vị này thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286 với chiều dài khoảng 3,86km.

Về nội dung này, ông Nghiêm Đình Nghĩa lý giải: “Cái này là của bên Sở Xây dựng làm, tham mưu chắc họ ghi thiếu, ghi nhầm chứ đã có đất đâu mà có Quyết định giao đất”. Ông Nghĩa còn mang một văn bản khác liên quan đến các dự án BT khác do Sở TNMT làm để chỉ rõ cái sai trong Phụ lục kèm theo văn bản số 2801/UBND-TNMT của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Khi UBND tỉnh Bắc Ninh chưa điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án (điều chỉnh Quyết định 319/QĐ-UBND) thì vào ngày 5/11/2019 UBND huyện Yên Phong tiếp tục ra Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp với 84 hộ gia đình đang sử dụng 129 thửa đất tại thôn Cầu Giữa, An Tập, An Ninh, xã Yên Phụ. Lý do: các hộ không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao đất cho Công ty cổ phần nhà và thương mại Hưng Ngân thực hiện dự án.

Phải chăng UBND huyện Yên Phong đang đi ngược lại chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh khi UBND tỉnh chưa điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án mà vẫn “đè” người dân ra cưỡng chế?

Những diện tích đất nông nghiệp của người dân xã Yên Phụ đang rơi vào diện cưỡng chế.

Những diện tích đất nông nghiệp của người dân xã Yên Phụ đang rơi vào diện cưỡng chế.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Yên Phong để tìm hiểu thông tin nhưng đến nay chỉ nhận được sự “im lặng”. Mặc dù trước đó, khi phóng viên liên hệ làm việc đã được lãnh đạo UBND huyện giới thiệu xuống phòng TNMT để làm việc với ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng nhưng qua nhiều lần liên hệ ông Hòa đều không có bất kỳ hồi âm nào.

UBND huyện Yên Phong thậm chí còn ra một văn bản số 1322/UBND-VHTT ngày 13/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Văn Mùi ký về việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ghi rõ: Khi có phóng viên, cơ quan báo chí đến tác nghiệp, Thủ tưởng (người được ủy quyền phát ngôn) các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, bố trí thời gian, điều kiện làm việc, đồng thời đề nghị cung cấp nội dung phỏng vấn, tài liệu liên quan khi phóng viên đề nghị phỏng vấn. Trường hợp phỏng vấn không có sự thông báo trước phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý.

Cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung trên, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Văn bản của UBND huyện Yên Phong rõ ràng là vậy nhưng vị Trưởng phòng TNMT huyện lại trốn tránh báo chí, cố tình không thực hiện theo đúng theo văn bản chỉ đạo.

Empty

Để có câu trả lời cho người dân xã Yên Phụ về việc, trước khi hợp đồng BT về thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong được ký giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh và Công ty Hưng Ngân thì UBND tỉnh Bắc Ninh lấy đất ở đâu để đối ứng cho nhà đầu tư? Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, ông Tuyển cho biết, hợp đồng BT giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty Hưng Ngân được ký vào năm 2015, thời điểm đó chỉ dự kiến khu vực được lấy đất để đối ứng là khu đất phía Tây thị trấn Chờ chứ không xác định cụ thể.“Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 270 tỷ nhưng giá trị thực hiện khoảng 200 tỷ thôi. Nghe đâu bảo lấy khoảng 6 đến 7 héc ta để đối ứng cho nhà đầu tư thôi”, ông Tuyển nói.

Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận Hợp đồng BT nói trên thì ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh lại từ chối và đưa ra lý do: “Cái này các chú không cần thiết phải xem”. Sau đó, phóng viên đã giải thích việc cung cấp tài liệu hồ sơ là chuyện bình thường của cơ quan nhà nước nếu không thuộc danh mục tài liệu mật... Tuy nhiên, vị Giám đốc Sở vẫn đưa ra nhiều lý do để từ chối.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần