Điều chỉnh kích thước chữ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Theo kế hoạch, năm 2021, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, các quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Căn cứ điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp. 

Trong quý I hoặc quý II/2021, Thanh tra thành phố chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp tổ chức hội nghị. 

Trong năm 2021, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. 

Về tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng... sẽ được các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trong quý I hoặc quý II/2021. 

Tháng 9, 10, 11/2021, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

 Kế hoạch cũng nêu rõ, các đơn vị được UBND thành phố giao thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: UBND huyện Thanh Trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với các hình thức phù hợp với đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

Minh Chí