Điều chỉnh kích thước chữ

Cảng HKQT Nội Bài sử dụng thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép tần số vô tuyến điện

(CLO) Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sử dụng thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép tần số vô tuyến điện và sử dụng thiết bị vô tuyến điện sai qui định giấy phép tần số vô tuyến điện.

Audio

Sự kiện: Nội Bài

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TL

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TL

Bài liên quan

Thực hiện Quyết định thanh tra của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Cảng HKQT Nội Bài), từ ngày 09/3/2020 đến ngày 23/3/2020 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Cảng HKQT Nội Bài (địa chỉ: xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Qua thanh tra Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã kết luận nhiều tồn tại, hạn chế tại đây.

Theo Kết luận thanh tra số 939/KLTT-CTS ngày 14/4/2020, Cảng HKQT Nội Bài chưa được cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho mạng thiết bị bộ đàm VHF/UHF có kết nối sử dụng chung.

Theo đó, Cảng HKQT Nội Bài đang sử dụng mạng thiết bị bộ đàm VHF/UHF có kết nối sử dụng chung, phục vụ mục đích thông tin liên lạc nội bộ, điều hành sân bay và được các cơ quan, đơn vị hoạt động trong khu vực sân bay Nội Bài như các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác, điều hành hàng không, kết nối sử dụng chung để liên lạc phục vụ quản lý điều hành cảng hàng không, sân bay Nội Bài bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không bảo đảm dây chuyền hoạt động cảng hàng không, sân bay thống nhất, đồng bộ, liên tục, hiệu quả theo quy định.

Mạng thiết bị bộ đàm VHF/UHF có kết nối dùng chung của Cảng HKQT Nội Bài nằm trong mạng viễn thông dùng riêng đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng gửi Cục Viễn thông.

Ngày 16/3/2020, Cảng HKQT Nội Bài có công văn số 224/ CHKNB-KTCNMT báo cáo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đề xuất sớm có giấy phép thiết lập mạng theo qui định.

Tuy nhiên, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vẫn chưa được giải quyết cấp giấy phép thiết lập mạng viện thông dùng riêng.

Cũng theo kết luận thanh tra, về thiết bị vô tuyến điện, 3 thiết bị vô tuyến điện (MOTOROLA M3188, tần số 148 MHz, 148,150 MHz; 152,750 MHz đặt cố định tại Phòng họp điều hành khẩn nguy) đang được sử dụng không có giấy phép tần số vô tuyến điện.

3 thiết bị NRX 710 phát chuyển tiếp, tần số 147,525 MHz, 142,475 MHz, 147 MHz có kinh, vĩ độ vị trí đặt ăng ten; địa danh hành chính đặt thiết bị sai lệch so với qui định trong giấy phép tần vô tuyến điện.

Cảng HKQT Nội Bài đã chậm trễ trong việc kê khai đăng ký xin cấp, sửa đổi giấy phép và thừa nhận sai phạm, ký biên bản vi phạm hành chính đối với 02 hành vi vi phạm nêu trên.

Hai thiết bị vô tuyến điện SA500, Marker E621 (thiết bị dẫn đường máy bay cất hạ cánh) có vị trí đặt ăng-ten sai lệch so với qui định ghi trong giấy phép tần số vô tuyến điện và địa điểm đặt thiết bị chưa được ghi cụ thể trong giấy phép tần số vô tuyển điện.

Ba thiết bị vô tuyển điện dẫn đường máy bay cất hạ cánh (02 thiết bị DME, 01 thiết bị Marker) và 01 thiết bị vô tuyến điện trạm gốc Trunking có sai lệch về dài thông kênh tần chiếm dụng...

Hệ thống thiết bị bộ đàm VHF mạng nội bộ được qui định tại Giấy phép số 176332/GP-GH đã ngừng hoạt động do không có nhu cầu sử dụng. Cảng HKQT Nội Bài đã có hồ sơ số 1908/CHKNB ngày 07/4/2020 về việc xin ngừng giấy phép gửi Cục Tần số VTĐ.

Liên quan đến những nội dung trên, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Cảng HKQT Nội Bài kiểm tra, rà soát, cập nhật chính xác vị trí đặt ăng-ten (kinh độ, vĩ độ), địa điểm đặt, dải thông kênh tần chiếm dụng của các thiết bị vô tuyến điện (VTĐ); các thiết bị VTĐ đang sử dụng tần số 148 MHz; 148,150 MHz; MHz không có giấy phép; nhu cầu sử dụng hệ thống thiết bị bộ đàm VHF mạng nội bộ điều hành taxi (Giấy phép số 176332/GP-GH).

Thực hiện các thủ tục xin cấp mới, sửa đổi, ngừng giấy phép tần số VTĐ đối với các thiết bị không có giấy phép, sai vị trí ăng-ten, địa điểm đặt của thiết bị, sai lệch dải thông kênh tần chiếm dụng; thiết bị VTĐ được cấp phép nhưng không sử dụng.

Đồng thời, báo cáo kiến nghị Tổng Cty Cảng Hàng không Việt Nam để được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng theo quy định.

Đoàn thanh tra cũng đề nghị Cảng HKQT Nội Bài nghiêm túc, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm không để xảy ra những tồn tại, hạn chế và luôn chấp hành đúng các quy định pháp luật về sử dụng tần số VTĐ.

Đoàn thanh tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và Cục trưởng Cục Tần số VTĐ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cảng HKQT Nội Bài về 2 hành vi: sử dụng 3 thiết bị VTĐ có ăng - ten đặt sai vị trí (kinh độ, vĩ độ) và thiết bị đặt sai địa điểm quy định trong giấy phép tần số VTĐ; sử dụng 3 thiết bị VTĐ không có giấy phép tần số VTĐ.