Điều chỉnh kích thước chữ
Bắc Giang:

Gây ô nhiễm môi trường, Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật bị phạt 150 triệu đồng

(CLO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tại Bắc Giang. 

Audio
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước tải sinh hoạt tại Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật. Ảnh: Thanh Thắng

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước tải sinh hoạt tại Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật. Ảnh: Thanh Thắng

Bài liên quan

Theo Quyết định số 628/QĐ-XPVPHC, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tại Bắc Giang (Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Công ty này đã có hành vi, vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40m3/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3/ngày (24 giờ).

Cụ thể: Vào hồi 19h45’ ngày 19/3/2021, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang (theo Quyết định số 53/QĐ-KT ngày 19/3/2021) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tại Bắc Giang.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra có thu 01 mẫu nước thải sinh hoạt tại điểm xả duy nhất của Chi nhánh Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tại Bắc Giang ra môi trường để kiểm định tại hiện trường. Đồng thời, đã xác định lưu lượng xả thải của Chi nhánh Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tại Bắc Giang là 42,22 m3/ngày (24 giờ).

Theo Kết luận kiểm định số 05/KLKĐ-CSMT ngày 22/3/2021 của Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường " Công an tỉnh Bắc Giang, cho thấy mẫu nước thải sinh hoạt trên có thông số môi trường (tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,975 lần (197,5/100 mg/1) so với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sỉnh hoạt (cột B, cmax).

Với hành vi vi phạm trên Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật phải khắc phục hậu quả chấm dứt ngay vi phạm nêu trên, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bào nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường theo quy định của pháp luật.

Báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và gửi về Công an tỉnh Bắc Giang (qua Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường) để kiểm tra, giám sát. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.

Minh Chí