Điều chỉnh kích thước chữ

Làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình tại các gói thầu phòng chống dịch Covid-19!

(CLO) Hàng loạt vi phạm trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư tiêu hao trong phòng chống dịch Covid-19 tại Thái Bình được nêu bật, đồng thời trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị cũng được chỉ rõ. Trong đó có trách nhiệm ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình.

Audio

Sự kiện: COVID-19

Ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình: Ảnh: TL

Ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình: Ảnh: TL

Bài liên quan

Thanh tra tỉnh Thái Bình vừa công bố kết luận thanh tra (KLTT) việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư tiêu hao trong phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương này. 

KLTT chỉ rõ hàng loạt sai phạm và nêu rõ trách nhiệm liên quan đến những người đứng đầu cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Theo KLTT, trong việc lập, phê duyệt danh mục mua trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, với Cấp độ 1 trong Kịch bản số 11/KH-SYT, tính riêng tại Bệnh viện Nhi, số lượng máy thở trẻ em kèm máy nén khí vượt so với định mức.

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế với vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh mục trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao; trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu cơ quan.

KLTT nêu rõ: "Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lựa chọn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp thẩm định giá còn hạn chế về ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định về thẩm định giá".

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là chủ đầu tư - bên mời thầu theo quy định. Trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Ảnh: ThaibinhTV.VN

Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Ảnh: ThaibinhTV.VN

Trong quá trình thẩm định giá các trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao làm cơ sở lập dự toán và xác định giá gói thầu phục vụ công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các doanh nghiệp được chỉ định làm tư vấn thẩm định giá đã vi phạm Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Trách nhiệm thuộc các doanh nghiệp thẩm định giá (Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue, Công ty Cổ phần thẩm định và Đầu tư Tài chính Bưu điện, Công ty Cổ phần thẩm định giá AVALUE); Công ty TNHH thiết bị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đại Phát, Công ty Cổ phần Y tế và Đầu tư thương mại Sao Nam chịu trách nhiệm về việc cung cấp 03 bảo giả không có thực.

Trong quá trình thẩm định giá, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh không tuân thủ trình tự thẩm định giá tài sản, không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá

Trách nhiệm thuộc Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh với vai trò tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước. Trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh; Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm với vai trò là chủ đầu tư; trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã sử dụng kết quả thẩm định giá và các tài liệu không đúng quy định của các doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Dự toán mua sắm.

Sở Tài chính đã sử dụng kết quả thẩm định giá và các tài liệu chưa đúng quy định của Sở Y tế cung cấp để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự toán mua săm làm giá các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là chủ đầu tư; trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm với vai trò là đơn vị thẩm định Dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính với vai trò là người đứng đầu cơ quan.

Sở Tài chính Thái Bình. Ảnh: TL

Sở Tài chính Thái Bình. Ảnh: TL

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư (gói thầu số 01, 05 và 09) theo hình thức chỉ định thầu, Sở Y tế đã thông báo cho 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Tài Lộc, Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Trần Lê) đề nghị xác nhận đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, cả ba hồ sơ đề xuất của các nhà thầu đều có thông tin không trung thực, không đáp ứng điều kiện kê khai trung thực của Hồ sơ yêu cầu.

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế với vai trò là chủ đầu tư trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu cơ quan và ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế là người ký các văn bản liên quan đến quả trình lựa chọn nhà thầu (theo ủy quyền của ông Phạm Văn Dịu).

Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo chịu trách nhiệm với vai trò là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TMT chịu trách nhiệm với vai trò là đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

"3 nhà thầu là Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Tài Lộc, Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Trần Lê, chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong đấu thầu, cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ đề xuất"  - KLTT nêu rõ.

Ngoài ra, việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế thuộc 3 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư (gói thầu số 01, 05 và 09) còn để xảy ra tình trạng lắp đặt một số máy móc không đúng hợp đồng đã được ký kết; Biên bản lắp đặt, vận hành chạy thử tại một số đơn vị không có ký xác nhận của đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát; một số trang thiết bị y tế không phải do đơn vị trúng thầu lắp đặt, bàn giao; Hồ sơ kèm theo một số máy móc, thiết bị chưa đầy đủ, chưa đúng với hợp đồng đã được ký kết.

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế với vai trò là chủ đầu tư, trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu cơ quan và ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế là người tổ chức thực hiện theo ủy quyền của ông Phạm Văn Dịu);

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 3DMax chịu trách nhiệm với vai trò là đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu; Công ty TNHH thiết bị khoa học: kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Tài Lộc, Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Trần Lê chịu trách nhiệm với vai trò là nhà thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế của gói thầu.

Tại KLTT, UBND tỉnh Thái Bình nhận định, các tổ chức cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; năng lực cán bộ tham gia còn hạn chế. Ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình thẩm định giá, quá trình thực hiện các gói thầu hạn chế, yếu kém.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.