Điều chỉnh kích thước chữ

Long An: Đẩy mạnh việc đóng cửa các hầm đất

CLO) Thời gian qua, nhiều hầm đất ở Long An sau khi khai thác xong không được đóng cửa mỏ, rào chắn, cảnh báo... dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn. Do đó, các ngành chức năng ở tỉnh này đang đẩy mạnh việc đóng cửa các hầm mỏ. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn vấp phải không ít những khó khăn.

Audio

Sự kiện: Long An

Sở Tài Nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Long An vừa cho biết, trước đây, theo chủ trương san lấp các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đòi hỏi lượng đất lớn. Do đó, nhiều địa phương ở tỉnh Long An đã cho triển khai khai thác đất để thực hiện. Tuy nhiên, khi khai thác xong đã để lại nhiều hầm đất mất an toàn khi không được đóng cửa mỏ, rào chắn, cảnh báo... 

Vì vậy, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở TN&MT, cùng với các địa phương đã và đang triển khai thực hiện đóng tất cả cửa mỏ các hầm đất khai thác xong trên địa bàn. C2ung đó, công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản cũng được tăng cường, siết chặt nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi khai thác hầm đất trái phép.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 629 hầm đất đã khai thác xong, tổng diện tích 1.036ha, tập trung tại 10 địa phương. Trong đó, có 98 hầm được cấp phép, 531 hầm không phép. Theo đó, các ngành chức năng đã thực hiện việc thu hồi và chỉnh lý đất đai hầm, đa phần là các hầm đất chưa có rào chắn.

Nhiều hầm đất sau khi khai thác xong nếu vẫn không được đóng cửa mỏ, rào chắn, cảnh báo... dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn.

Nhiều hầm đất sau khi khai thác xong nếu vẫn không được đóng cửa mỏ, rào chắn, cảnh báo... dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn.

Theo ông Phạm Tùng Chinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, đến nay, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành công tác phối hợp rà soát, thống kê, phân loại các hầm đất trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để thực hiện thủ tục chỉnh lý đất đai; kiểm tra hiện trạng hầm đất đang quản lý trên địa bàn; xây dựng kế hoạch vận động người sử dụng đất giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Mặc dù vậy, việc thực hiện kế hoạch gặp một số khó khăn nhất định. Trong đó, việc rà soát, thống kê, phân loại lại hầm đất theo kế hoạch của UBND tỉnh còn chậm, chưa sát với thời gian mà UBND tỉnh giao cho địa phương thực hiện, dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật để trả lại đất cho Nhà nước chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh về đóng cửa mỏ các hầm đất.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn tham mưu cũng còn lúng túng, chưa phối hợp tốt trong tham mưu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh lý đất đai, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyết định của UBND tỉnh. Nguồn kinh phí đóng cửa mỏ các hầm đất tương đối lớn nên việc bố trí nguồn kinh phí của địa phương gặp khó khăn.

Do đó, Sở TN&MT tỉnh Long An đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trực thuộc phối hợp tham gia, thực hiện nhiệm vụ liên quan. Đồng thời, UBND các huyện cần tập trung hơn nữa, kiểm tra, rà soát thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch đã triển khai để tổ chức hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo về đóng cửa mỏ các hầm đất của UBND tỉnh.

Song song với đó, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ UBND cấp huyện để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đóng cửa mỏ hầm đất theo tiến độ của UBND tỉnh giao. Phát huy tích cực tổ công tác mà Sở đã thành lập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của UBND tỉnh. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thêm nữa, các cơ quan truyền thông, thông tin trên địa bàn cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản và pháp luật có liên quan. Điều này không chỉ giúp người sử dụng đất, cá nhân, tổ chức liên quan nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật, mà còn nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần cho cơ quan chuyên môn đẩy nhanh việc đóng cửa mỏ theo kế hoạch của UBND tỉnh” - ông Chinh nói.