Điều chỉnh kích thước chữ
Hà Nội

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

(CLO) UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú.

UBND thành phố cũng yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cần khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng công việc chuyên môn.

UBND thành phố giao giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng, tổ chức thực hiện ngay chương trình, kế hoạch công tác của thành phố; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tiến hành kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 100% cơ quan hành chính trực thuộc.

Đồng thời giao các cơ quan báo chí, truyền hình thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.    

PV