Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong phê duyệt quy hoạch tại Hòa Bình

(CLO) UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng không có trong quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, không có trong Nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hòa Bình.

Audio
Dự án xây dựng Viện dưỡng lão và Công viên Tâm linh Vĩnh hằng của Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hoà Bình.

Dự án xây dựng Viện dưỡng lão và Công viên Tâm linh Vĩnh hằng của Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hoà Bình.

Bài liên quan

Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 238/TB - TTCP về việc kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai trong đó có đất có nguồn gốc từ Nông Lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Một trong những nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận là việc, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sân golf trên diện tích 140,13 ha đất trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình chưa đúng quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân gofl đến năm 2020.

Cũng theo KLTT, UBND tỉnh Hòa Bình còn phê duyệt quy hoạch Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng vào diện tích 66,17 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (là đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Công ty được giữ lại sau CPH). Dự án không có trong quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, không có trong Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình còn cấp Giấy phép đầu tư cho các dự án với diện tích là 263,42 ha chồng lấn lên đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình và UBND các huyện cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân nhận khoản đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình tại các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn và UBND TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình là 280,94 ha (tổng diện tích là 544,36 ha), trái với quy định.

Theo KLTT, các sở chức năng và UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm liên quan trong quản lý nhà nước đối với quyết định cho thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất tại Khu đất có diện tích 13.147,1 m2 huyện Lương Sơn, vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Từ những nội dung trên TTCP kiến nghị, UBND tỉnh Hòa Bình rà soát, xử lý đối với việc thu hồi đất lâm nghiệp để thực hiện các dự án chồng lên đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, trái với Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai (Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh vĩnh hằng huyện Kỳ Sơn, Dự án Khu nhà ở sinh thái huyện Lương Sơn), đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến xử lý đối với diện tích đất  thực hiện Dự án Sân golf.

Chỉ đạo Cục thuế tỉnh rà soát, truy thu tiền thuê đất của Tổng công ty Chè tại Khu đất 13.147 m tại huyện Lương Sơn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.