Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lí hàng chục tỷ đồng sai phạm tại Bắc Giang

(CLO) Thông báo Kết luận về công tác quản lí, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2017, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bắc Giang xử lí gần 35 tỷ đồng sai phạm về kinh tế.

Audio
Bài liên quan

Hàng chục tỷ đồng sai phạm

34.120,297 triệu đồng sai phạm về kinh tế tập trung gồm:

Các vi phạm trong quản lý chi phí tại một số gói thầu của 09 dự án tổng số tiền là 19.266,161 triệu đồng.

Cụ thể Dự án Khu số 1 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, số tiền là 2.817,237 triệu đồng; Dự án Khu số 2 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, số tiển là 876,6 triệu đồng; Dự án Khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, số tiền là 1.750,8 triệu đồng; Dự án đường vào trung tâm xã Trường Giang, số tiền 1.652,4 triệu đồng; Dự án Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía bắc KCN Song Khê – Nội Hoàng, số tiền là 1.912,7 triệu đồng; Dự án Khu dân cư số 4, trên tuyến đường 295B, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, số tiền là 1.033,218 triệu đồng; Dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, số tiền là 1.699,806 triệu đồng; Dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, số tiền là 378,1 triệu đồng; Dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, số tiền là 7.145,3 triệu đồng.

Khi tỉnh tiền sử dụng đất, Hội đồng thẩm định giá của Tỉnh đã đưa một số khoản chỉ phí không phù hợp vào tổng chi phí phát triển của dự án để tính tiền sử dụng đất của dự án, tổng số tiền là 14.854.136 triệu đồng.

Ngoài ra, các vi phạm khác nằm ở Dự án Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng: Tư vấn QLDA không thực hiện đầy đủ nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014; Dự án đường vào trung tâm xã Trường Giang: Khối lượng dự toán hạng mục đào đắp bằng thủ công không được thể hiện rõ trong hồ sơ bản vẽ thi công, không đúng quy định về định mức dự toán xây dựng kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; các Dự Khu số 1, số 2 và số 3 thuộc Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang: Không có hồ sơ quản lý khối lượng đổ thải thực tế, kiểm tra một số vị trí có cao độ hoàn thiện và chiều dày kết cấu mặt đường vượt sai số cho phép.

Khu đô thị Đồng Cửa 2 (ảnh st)

Khu đô thị Đồng Cửa 2 (ảnh st)

Tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang do Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai làm chủ đầu tư, khi tính tiền sử dụng đất đã tính trùng một số khoản chi phí với giá trị chưa tính quy hồi về hiện tại là 5.868,673 triệu đồng, không đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014/TT- BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kiến nghị xử lí trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử lí số tiền 34.120,297 triệu đồng trên bằng cách giảm trừ dự toán, thanh quyết toán đối với 09 dự án đầu tư xây dựng với tổng số tiền là 19.266,161 triệu đồng.

Chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý giảm trừ các khoản chi phí lãi vay và chi phí dự phòng đã đưa vào tổng chi phí phát triển của dự án để tính tiền sử dụng đất của dự án, khi quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, tổng số tiền là 14.854,136 triệu đồng.

Xử lý vi phạm tại Dự án Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng: Đánh giá lại và thực hiện giảm trừ giá trị Hợp đồng số 08/2016/HĐ-QLDA ngày 25/5/2016 đối với phần công việc mà Tư vấn QLDA không thực hiện; Dự án đường vào trung tâm xã Trường Giang: Làm rõ và thực hiện giảm trừ chi phi đào đắp bằng thủ công không đúng khi thực hiện quyết toán; Các Dự án Khu số 1, số 2 và số 3 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang: Xác định rõ khối lượng thực tế thực hiện và giảm trừ khi quyết toán đối chi phí đổ thải không đúng; Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, tính bổ sung và thu hồi tiền sử dụng đất đối với khoản chi phí 5.868.673 triệu đồng, do tỉnh trùng khi quy đổi doanh thu, chi phí về giá trị hiện tại của Dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm phát hiện xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước để xảy ra một số tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng đã nêu tại kết luận thanh tra này. Căn cứ kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.