Điều chỉnh kích thước chữ

TTCP đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân sai phạm tại Lạng Sơn

(CLO) TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thanh tra và PCTN cũng như những sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai...

Báo nói Công luận
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Ngày 12/3, tại Lạng Sơn, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010- 31/12/2017. 

Bài liên quan

Theo TTCP, việc thực hiện thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều khuyết điểm hạn chế.

Đồng thời, TTCP cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thanh tra và PCTN cũng như những sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai đã nêu trong kết luận thanh tra.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017, đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

TTCP đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định. Đồng thời, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sai phạm, đặc biệt có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TP Lạng Sơn.

TTCP kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Kết luận thanh tra đã chỉ ra được những mặt mạnh, cũng như phản ánh được yếu kém hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và quản lý đất đai trên toàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm đã được TTCP chỉ ra qua thanh tra cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong việc xử lý về đất đai, UBND tỉnh phải làm đúng theo quy đinh pháp luật và theo các kiến nghị của TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, khi có vấn đề vướng mắc phải xin ý kiến của các cơ Trung ương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ khi có kết luận đến nay, địa phương này đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra đến nay đã xong.

Ông Thiệu cam kết ngay sau khi cuộc họp này, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ ban hành kế hoạch để thực hiện kết luận thanh tra nghiêm túc và có hiệu quả.

Trước đó như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 27/02/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra số 289/Tb-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 01/01/2010-31/12/2017.

Thông báo Kết luận Thanh tra số 289, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều nội dung về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Theo đó, phát hiện địa điểm tiếp công dân của một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân (Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn); không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết, như tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc các sở tỉnh Lạng Sơn không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện. Điển hình như Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 kỳ (39,2%). Cơ quan thanh tra nhấn mạnh việc này vi phạm Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại...

Ngoài ra, Thông báo của TTCP cho thấy, qua thanh tra 6 dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Dự án khu đô thị mới Phú Lộc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Dự án N20 thị trấn Cao Lộc; Dự án tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop- House; Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại; Dự án khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu và việc quản lý và sử dụng đất tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), đã phát hiện nhiều sai phạm gắn với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Lạng Sơn phụ trách lĩnh vực; giám đốc các sở, ngành có liên quan và nhà đầu tư.

Minh Chí