Điều chỉnh kích thước chữ
Hội Nhà báo Việt Nam 70 năm: Nhìn lại truyền thống - Bước tới tương lai

Tin yêu và trăn trở...

(NB&CL) Những ý kiến tâm huyết từ nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương đều mong muốn, Hội Nhà báo Việt Nam sau mốc son của 70 năm xây dựng và phát triển sẽ tiếp tục với những bước hành tiến khởi sắc hơn, vững vàng hơn...

Audio
Bài liên quan

Bề dày truyền thống là nền tảng, là điểm tựa vững chắc đầy tin yêu và tự hào nhưng cũng là thách thức cho tương lai phía trước, nếu muốn gìn giữ và phát huy hơn nữa trong tình hình mới. Những ý kiến tâm huyết từ nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương đều mong muốn, Hội Nhà báo Việt Nam sau mốc son của 70 năm xây dựng và phát triển sẽ tiếp tục với những bước hành tiến khởi sắc hơn, vững vàng hơn...

Empty

Nhà báo, Thiếu tướng Phan Khắc Hải – Nguyên Phó Tổng thư ký thường trực Hội Nhà báo Việt Nam:

“Tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phát huy trí tuệ, tài năng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân ta chào đón những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, của đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những người làm báo chúng ta có thêm niềm vui lớn: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Nói về Hội Nhà báo, đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ”. Sự ra đời, trưởng thành, và truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam gắn liền với sự ra đời, phát triển trưởng thành và truyền thống của lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ khi thành lập Hội Nhà báo cho đến nay, Hội hoạt động rất tốt, có uy tín với Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin tưởng. Cơ chế, tổ chức, hoạt động của Hội ở Trung ương có hiệu quả. Tiếng nói của Hội được Đảng, Nhà nước quan tâm lắng nghe. Hầu hết các đồng chí giữ vai trò Chủ tịch Hội đều là Ủy viên Trung ương Đảng hoặc là các đồng chí Tổng biên tập, Tổng Giám đốc cơ quan báo chí Trung ương. Các đồng chí đó rất có uy tín, thực sự là những nhà báo mẫu mực, tận tụy với công việc của Hội, luôn chăm lo hoạt động của Hội, được hội viên mến mộ và tin tưởng. Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động có hiệu quả. Vai trò, vị trí của Hội được đề cao.

Đoàn thực tế do Hội Nhà báo tổ chức làm việc tại Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung xã Phúc Thuận.

Đoàn thực tế do Hội Nhà báo tổ chức làm việc tại Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung xã Phúc Thuận.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở thì chưa có một cơ chế tổ chức hoạt động cụ thể rõ ràng. Có thể nói, hoạt động cấp tỉnh, thành và cơ sở không có biên chế chính thức, không có trụ sở, kinh phí và phương tiện, hoạt động khó khăn, kém hiệu quả. Hoạt động của Hội Nhà báo cấp tỉnh, cấp cơ sở tùy thuộc vào uy tín của người đứng đầu Hội và sự quan tâm, mối quan hệ, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo địa phương.

Hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nhất là ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở được chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ, có hiệu quả, vị thế, vai trò của Hội Nhà báo ở cơ sở được nâng cao phải nói là bước đột phá bắt đầu từ Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Và tiếp sau đó, Chỉ thị của Chính phủ về tổ chức hoạt động báo chí nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 37 của Ban Bí thư.

Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong tình hình mới đã được ban hành, xác định HNBVN là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong khuôn khổ của pháp luật.

Chính nhờ Chỉ thị 37 mà hoạt động Hội mới tạo nên sự khởi sắc, đặc biệt là ở cấp Hội Nhà báo địa phương, đã chứng tỏ được vị thế trong hệ thống chính trị. Dần dần Hội Nhà báo trở thành mái nhà chung của hội viên cả nước, ngày càng nhiều người làm báo tự nguyện ra nhập Hội, làm cho Hội ngày càng thêm sức mạnh, có uy tín, được nhân dân tin yêu.

Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, phương thức hoạt động của chúng ta vẫn chưa theo kịp với sự đổi mới của xã hội, chưa theo kịp sự phát triển của báo chí, do đó mà có sự trì trệ. Trước đây, chỉ có báo in là chủ yếu, còn bây giờ thì phát thanh truyền hình, báo điện tử rồi thông tin điện tử, rồi là mạng xã hội, và còn rất nhiều phương tiện truyền thông khác...

Trước đây, hoạt động cơ quan báo chí rất ít, mỗi tỉnh có một tờ báo của địa phương, đài phát thanh truyền hình, có thêm một tờ báo của cơ quan văn nghệ nhưng bây giờ số lượng lại quá lớn.

Hai nữa là phóng viên rất nhiều, bây giờ có thêm cả các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Ngoài nước thì rất tốt nhưng còn trong nước thì cơ quan thường trú tại một số địa phương vẫn còn tình trạng lợi dụng thẻ hội viên, thẻ nhà báo để đi dọa nạt người khác. Thế cho nên vẫn còn hiện tượng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Điều này cũng nằm trong trách nhiệm của Hội Nhà báo, phải làm tốt hơn nữa trong góc độ quản lý, giáo dục tư tưởng đạo đức cho hội viên.

Hội viên, nhà báo nào có khuyết điểm, có vấn đề gì đó là Hội phải lên tiếng ngay. Nhà báo, hội viên bị hành hung, Hội sẽ bảo vệ nhưng mà sai là phải kỷ luật.

Đặc biệt là thời gian vừa qua trước dịch bệnh Covid-19 hoành hành, báo chí làm rất tốt trong việc đưa thông tin kịp thời, chính xác nhưng cũng có những đối tượng đã lợi dụng việc này để xuyên tạc, đưa tin giả. Vì thế trong lúc này những người làm báo cần nâng cao tính chiến đấu phản bác lại thông tin sai sự thật, đồng thời, phải làm việc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đưa tin kịp thời, trung thực, chính xác, có chọn lọc, có định hướng để góp phần làm lành mạnh hóa dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, hiện nay vấn đề quy hoạch báo chí đang khiến hội viên nhà báo có băn khoăn về tư tưởng và tổ chức. Hội Nhà báo phải có trách nhiệm làm sao để ổn định tư tưởng đời sống của hội viên, từng bước góp phần hỗ trợ các nhà báo tập trung nâng cao chất lượng công việc của mình. Mục đích cuối cùng là bảo vệ lợi ích chính đáng của những người làm báo, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy được trí tuệ, tài năng, bản lĩnh, có nhiều tác phẩm báo chí phục vụ sự nghiệp của cách mạng, của Đảng.

Nhà báo Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam:

“Cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, tiếp tục đổi mới tổ chức Hội”

Nhà báo Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Là người làm báo Việt Nam, nhất là những người đã từng gắn bó với hoạt  động của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) chắc không mấy ai không nhớ lời căn dặn của Bác Hồ khi đến thăm và phát biểu tại Đại Hội II HNBVN:  “Nói về Hội Nhà báo, đó là tổ chức chính trị, nghề nghiệp. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”. Phấn đấu thực hiện tốt nhất lời căn dặn đó của Bác chính là nội dung chủ đạo trong lịch sử truyền thống hoạt động của HNBVN suốt 70 năm qua.

Có thể nói rằng, trong những năm qua vị thế của Hội Nhà báo ngày càng được nâng cao do hoạt động của Hội ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là từ khi chúng ta triển khai thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư.

Những ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân và những người làm báo về vai trò của Hội Nhà báo trong thời gian qua là thành quả to lớn của hoạt động Hội, là nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, của các tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương và cơ sở qua các thời kỳ, là sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của hội viên, là sự kế thừa và phát triển bề dày truyền thống của Hội trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước.

Đó thực sự là nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục tạo ra những bước phát triển mới cho HNBVN. Tôi luôn tin rằng, chắc chắn vị thế ấy sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của Hội nếu chúng ta biết khai thác lợi thế đó. Bởi lịch sử 70 năm phát triển của Hội cho thấy rõ từ khi ra đời, HNBVN luôn đồng hành cùng sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, luôn có những hoạt động phù hợp với mỗi bước phát triển của báo chí Việt Nam.

Nhìn chung ngoài xã hội và phần lớn hội viên của chúng ta đã nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đâu đó còn số ít hội viên có tâm tư, chưa hiểu được hết các công việc của Hội. Sở dĩ còn có suy nghĩ ấy, một phần là bởi về phía chủ quan, một số hội viên tham gia Hội chỉ là hình thức, không hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của Hội và chưa thật nhiệt tình tham gia hoạt động Hội.

Họ mới chỉ thấy Hội chưa mang lại lợi ích cụ thể nào cho riêng họ mà không nhìn thấy những đóng góp to lớn của Hội đối với sự phát triển của đội ngũ người làm báo Việt Nam, trong đó có họ. Có thể họ chưa hiểu hết vai trò của Hội trong việc xây dựng pháp luật về báo chí và những chính sách, chế độ của Nhà nước đối với báo chí, các cơ quan báo chí và người làm báo; chưa thấy hết sự quan tâm của Hội trong việc nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên và sự quyết liệt của Hội trong việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các nhà báo. Một phần cũng từ phía khách quan khi một số tổ chức ở cơ sở chưa hoạt động hiệu quả, còn nặng về hình thức, nội dung hoạt động không thiết thực nên không thu hút được hội viên tham gia.

Một số nơi cán bộ Hội chưa nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, chưa quan tâm đúng mức đến mong muốn chính đáng của hội viên trong hoạt động nghề nghiệp của họ.

Cũng cần nói thêm rằng, một số chính quyền tỉnh, thành phố, lãnh đạo một số cơ quan báo chí chưa đánh giá đúng vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam, chưa quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị của Đảng, Nhà nước đối với HNBVN nên chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động của Hội, chưa hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội tại địa phương, đơn vị hoạt động có hiệu quả. Do vậy một số Hội tuy cán bộ Hội rất cố gắng nhưng gặp nhiều khó khăn, thiếu kinh phí nên hoạt động Hội còn nghèo nàn.

Ngoài ra, không phải tất cả những người làm công tác Hội đã nhận thức đầy đủ những lợi thế và biết khai thác lợi thế của Hội trong công tác của mình. Muốn phát huy tốt nhất những lợi thế đó, mỗi tổ chức Hội, mỗi cán bộ làm công tác Hội cần quyết tâm khắc phục những tồn tại, cần bám sát yêu cầu đối với báo chí tại địa phương, đơn vị, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội để chủ động, sáng tạo những hình thức hoạt động phù hợp nhất, hiệu quả nhất cho đơn vị mình.

Hội viên Hội Nhà báo Thái Nguyên đi thực tế sáng tác tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong chuyến đi do Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức.

Hội viên Hội Nhà báo Thái Nguyên đi thực tế sáng tác tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong chuyến đi do Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức.

So với thời kỳ 2005-2010 là thời gian tôi đang công tác tại Hội thì ngày nay báo chí nước ta đã có rất nhiều thay đổi. Sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ người làm báo, những tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin thời đại công nghệ 4.0, những yêu cầu của nhiệm vụ báo chí trong tình hình mới, nhu cầu mới về thông tin của công chúng… tất cả những điều đó đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho hoạt động của Hội.

Thêm vào đó, trong bối cảnh quy hoạch báo chí, những thay đổi trong hệ thống báo chí đã tác động không nhỏ đến tâm tư nhiều hội viên. Hội cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, tiếp tục đổi mới tổ chức Hội, phối hợp với các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí động viên và giải quyết tốt những nguyện vọng của hội viên nơi có thay đổi về tổ chức, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên phù hợp với công nghệ làm báo hiện đại, tăng cường đoàn kết gắn bó trong đội ngũ người làm báo, tham gia đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới.

Làm được như vậy chắc chắn vị thế của Hội sẽ tiếp tục được nâng cao hơn. Đó cũng là cách tốt nhất để chúng ta kỷ niệm thành công sự kiện 70 năm truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Hà Minh Huệ - Nguyên Phó Chủ tịchThường trực Hội Nhà báo Việt Nam:

“Không thể chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”

Nhà báo Hà Minh Huệ - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Hà Minh Huệ - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam (Hội) rất tự hào có bề dày truyền thống 70 năm (21/4/1950- 21/4/2020) xây dựng và phát triển.

Tôi nhớ mãi ngày 21/4/2015, Hội ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội tại hai nơi, đều được truyền hình trực tiếp: Một ở Nhà hát lớn, Hà Nội và hai là ở tỉnh Thái Nguyên. Các nhà báo trẻ và các nhà báo có tuổi ngồi bên nhau cảm xúc đong đầy.

Tôi kể những chuyện này là để khẳng định rằng thế hệ người làm báo hôm nay rất tự hào với truyền thống vẻ vang của mình, và luôn mong muốn phát huy vai trò của nó trong bối cảnh của ngày hôm nay khi đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó có công đóng góp của báo chí không nhỏ. Chắc chắn, Roòng Khoa - nơi ra đời của Hội, luôn là điểm tựa vững chắc, đầy tin yêu và tự hào của các nhà báo cách mạng.

Nhưng làm như thế nào để gìn giữ và phát triển vai trò, vị thế, sức lan tỏa của Hội trong đời sống xã hội nói chung và báo giới nói riêng? Để trả lời, tôi dẫn ra ở đây một trong 3 mục đích của Hội ghi trong Điều lệ Hội để trả lời câu hỏi này một cách có cơ sở và để nhận thấy rõ Hội ta đã và đang làm tốt vai trò của mình và có sức lan tỏa rộng như thế nào. Điều 3 quy định: Mục đích của Hội là “tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác và nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dâu giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Làm tốt các nội dung này, tức là phát huy được vai trò của Hội, và trên thực tế, Hội ta còn làm được nhiều hơn thế. Hội viên nói chung tham gia Hội trên tinh thần tự nguyện để được đứng trong một tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, trước hết họ có ý thức chính trị cao, quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan báo chí mình làm việc, và Hội là mái nhà chung, tập hợp tất cả những người làm báo ở các cơ quan báo chí có tôn chỉ, mục đích, trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng.

Tất nhiên, ngoài những hoạt động chính trị - chuyên môn, Hội còn tổ chức những hoạt động bề nổi khác nhau để tập hợp, động viên nhau, nhưng công việc cốt lõi mà Hội ta nghiêm túc thực hiện vẫn là “phát huy khả năng sáng tạo” để cùng cả nước phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng kể từ năm 1950 đến nay, Hội chúng ta - đội ngũ những người làm báo chúng ta bằng những tác phẩm báo chí đa dạng, có chất lượng của mình đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng nói là, với vai trò, vị thế được khẳng định, Hội Nhà báo lần đầu tiên được luật hóa trong Luật Báo chí năm 2016 (ở Điều 8), quy định Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, với 8 nhiệm vụ, quyền hạn hết sức cụ thể.

Trong quá trình soạn thảo, cũng như khi thảo luận trước khi thông qua Luật Báo chí tại Quốc hội, tôi tham gia với tư cách người đại diện của Hội, đã có những đóng góp nhất định vào việc văn bản hóa các quy định về Hội. Bản thân tôi luôn trăn trở, quan tâm theo dõi hoạt động của Hội, và điều vui mừng tôi nhận thấy là tổ chức Hội ta đang làm tốt công việc của mình.

Vấn đề đặt ra hiện nay là những người làm công tác lãnh đạo Hội các cấp cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo thông qua việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đi đôi với việc nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, vận hành cơ chế kinh tế thị trường có nhiều cám dỗ, gây ra lối nhận thức lệch lạc, sai trái.

Tôi nêu một thí dụ. Gần đây một nhà báo ở phía Nam đã công bố trên mạng xã hội đơn gửi Hội Nhà báo tỉnh xin ra khỏi Hội Nhà báo Việt Nam do không đồng tình với Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Hội, viện cớ là không được tự do thực hiện quyền tự do báo chí (?!), tự do phát biểu quan điểm, mặc dù đã lập tài khoản cá nhân, không ghi tên thật, không ghi nghề nghiệp, nơi công tác, nơi cư trú của mình. Người này dẫn Khoản 3, Điều 4 của Bộ Quy tắc, quy định “người làm báo không được đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước”, đồng thời quy kết quy định này vi phạm nhân quyền, quyền tự do ngôn luận… để rồi xin ra khỏi Hội! Qua cách đặt vấn đề như thế này thì quá rõ nhà báo này muốn cái gì!

Quy định ứng xử trên mạng xã hội của Hội đề ra là đúng đắn và cần thiết để giữ gìn đạo đức của một nhà báo. Một con người mà đòi có hai cách thể hiện quan điểm trái ngược nhau như thế, thì liệu có bình thường? Cho người đó ra khỏi Hội, tôi đồng ý. Hội Nhà báo tỉnh và cơ quan báo chí nơi nhà báo đó làm việc cần có thái độ rõ ràng, kiên quyết và triệt để.

Nhân đây tôi xin phép được nhắc lại là trong cuộc thảo luận trên diễn đàn Quốc hội về nội dung Luật Báo chí, tôi đã nêu ý kiến rằng, cần phải có quy định cấm phóng viên có thái độ “hai mặt”, tức là viết cho tờ báo chính thống của mình thì khác mà lên mạng xã hội thì nói ngược lại, trái với chính sách, quan điểm của cơ quan báo chí mình, tức là trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Lúc đó cơ quan soạn thảo Luật trả lời rằng quy định việc này thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Hội Nhà báo.

Thiết nghĩ, người làm báo cách mạng, là hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam không thể chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Hai nội dung “trách nhiệm xã hội” và “nghĩa vụ công dân” của người làm báo như thế nào thì Điều lệ Hội, Luật Báo chí 2016 đã quy định rất rõ, các kỳ sinh hoạt tổ chức Hội các cấp đều quán triệt đầy đủ rồi.

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế:

“Những cán bộ làm công tác chuyên trách phải luôn sát sườn nhất với hội viên”

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế.

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế.

Truyền thống 70 năm đến nay HNBVN đã tiếp tục kế thừa và phát huy một cách có hiệu quả. Truyền thống là tài sản quý, giá trị thặng dư của tài sản trở thành “vốn” để đầu tư, phát triển. Hành trình đó, Hội ngày càng khẳng định được uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong xã hội.

Tôi đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu: “Người làm công tác Hội phải là ngọn cờ quy tụ và tập hợp hội viên”. Ở đây tôi xin bổ sung thêm, tổ chức HNB là cơ quan thẩm quyền chung, thực hiện theo các nghị quyết, vai trò của người đứng đầu (do Ban Chấp hành bầu ra) rất quan trọng, nhưng tập thể Ban Thường vụ, đặc biệt là những cán bộ làm công tác chuyên trách phải luôn sát sườn nhất với hội viên, thường xuyên chịu nhiều áp lực, tác động từ bên ngoài, từ trên xuống, cho nên không chỉ là người đứng đầu mà cần có một tập thể người làm báo thực sự bản lĩnh, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với hội viên của mình thì các công việc của hội mới hoàn thành, có chiều sâu, có sức lan tỏa, thu hút được hội viên, mái nhà chung HNB mới phát triển và nhân văn.

Ở địa phương, những người làm công tác hội chuyên trách nếu biết tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí; phát huy vai trò tích cực của Ban Thư ký các chi hội nhà báo cơ sở thì công tác phát triển hội viên (cả số lượng và chất lượng), bảo vệ hội viên cũng như công tác xây dựng tổ chức Hội sẽ đi vào thực chất hơn.

Vấn đề là lãnh đạo Hội phải thực sự tâm huyết, khách quan, không bè phái, không phân biệt đối xử hội viên cơ quan báo chí này với hội viên cơ quan báo chí khác. Ở địa phương, nếu có thiên lệch của lãnh đạo Hội thì hội viên ở những Chi hội, cơ quan báo chí là tạp chí ít người rất dễ tủi lòng, nhụt chí dù đang ở dưới một mái nhà chung.

Thêm vào đó, việc quy hoạch báo chí (nói thẳng ra là bỏ bớt một số cơ quan báo chí không còn phù hợp, sáp nhập thành đơn vị mới hoặc chuyển đổi mô hình báo thành tạp chí, tạp chí điện tử…) đang là chuyện hội viên nhà báo rất quan tâm. Trong giai đoạn này, việc ra đi hay ở lại của một tổ chức thường có nhiều tâm tư, trăn trở của chính những người ở các tổ chức ấy.

Điều này là bình thường, vì đấy là cuộc sống, tự thân nó phát triển ồ ạt, quá nhanh, đến lúc tự nó cần phải đào thải nhằm giữ lại cái cần thiết để nền báo cách mạng Việt Nam phát triển đúng hướng. Sự chia ly này thật sự xốn xang nhưng người ta quan tâm nhiều đến công việc của nhà báo hơn là sinh hoạt Hội của hội viên. Nếu ai tiếp tục gắn bó với nghề báo thì câu chuyện sinh hoạt Hội cũng không có gì là khó, ở đâu cũng dưới một mái nhà Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm– Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên:

“Cơ bản hội viên đều gắn bó với tổ chức Hội, xứng đáng với truyền thống nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam”

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa. Thái Nguyên là nơi khởi nguồn của Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950) - một điều vô cùng tự hào với những người làm báo trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

Có thể nói, đây chính là điểm tựa, tiền đề cho những người làm báo Thái Nguyên chúng tôi tiếp bước trên chặng đường phát triển của mình. Đến bây giờ thì tôi rất mừng là cơ bản hội viên đều gắn bó với Hội.

Tất cả những hoạt động đều được đông đảo hội viên tham gia. Ví dụ như Hội báo Xuân Canh Tý 2020 vừa được tổ chức vào ngày mùng 5, mùng 6 Tết vừa rồi. Mặc dù khó khăn dịch bệnh lúc đó đã bắt đầu ảnh hưởng nhưng chúng tôi đã làm rất sớm và được hầu hết hội viên tham gia.

Trước đó vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và cũng được gần 100% hội viên tham gia. Đại hội được Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và anh em đồng nghiệp các tỉnh, các sở ban ngành nhiều nơi đến chúc mừng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, từ năm 2017 cứ hằng tháng là chúng tôi cùng chủ trì về giao ban báo chí cùng với Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin Truyền thông giúp cho tỉnh giải quyết rất nhiều vấn đề về thông tin, tuyên truyền về tỉnh một cách đúng mực, chính xác, trung thực và không bị méo mó thông tin, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Hoặc là trong vấn đề bảo vệ hội viên.

Những hội viên, nhà báo đi tác nghiệp bị hành hung, bị cản trở chúng tôi đã có sự can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, những hội thảo khu vực, hội thảo toàn quốc, những hội thảo về đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp thì chúng tôi đều tham gia một cách tích cực.

Chính vì vậy chúng tôi cũng tạo được một vị thế, khẳng định được vị trí vai trò của Hội Nhà báo Thái Nguyên nói chung, báo chí Thái Nguyên nói riêng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, điều quan trọng hiện nay là trong xu thế phát triển của báo chí thế giới, báo chí trong nước, ngay kể cả việc thực hiện nghị quyết Trung ương về vấn đề tổ chức lại, tinh giản bộ máy, nhân lực cũng tác động đến các sở ban ngành, cơ quan đoàn thể trong đó có Hội Nhà báo.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh lan tràn hiện nay thì nhiều hoạt động liên quan đến công tác hội đang phải tạm ngừng vì không thể tiến hành được.

Không chỉ vậy, trong mấy năm qua tôi làm công tác chuyên trách hội thì đôi lúc cũng chạnh lòng. Ở địa phương, cấp Hội Nhà báo cũng chỉ được xếp ngang hàng với những Hội không có biên chế và mang tính chất nghề nghiệp xã hội khác trong khi công việc Hội gắn với trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí truyền thông vẫn đòi hỏi những yêu cầu cao hơn. Vậy nên mong rằng sự quan tâm của các cấp Đảng bộ, chính quyền cần phải lên một bước nữa, phải thực hiện đúng Chỉ thị 37 của Trung ương dành cho Hội Nhà báo.

Đây cũng là những tâm tư, nguyện vọng của anh em ở địa phương khi mà từ cơ sở vật chất cho đến chính sách của những người trong công tác Hội chưa được đáp ứng theo yêu cầu mặc dù đây toàn là những cán bộ luân chuyển, những cán bộ công chức viên chức đang hoạt động lĩnh vực báo chí sang làm công tác Hội.

Với riêng HNB Thái Nguyên còn khó hơn so với nơi khác bởi vì Chủ tịch Hội đang là công chức, viên chức được luân chuyển sang chuyên trách. Và thực tế là những đồng chí Chủ tịch Hội mà đang làm Tổng Biên tập hay Giám đốc của các cơ quan báo chí lớn kiêm Chủ tịch Hội thì việc quy tụ hội viên cũng có phần thuận lợi hơn so với chúng tôi. Vậy nên chúng tôi mong muốn HNBVN đánh giá đúng mức vai trò của HNB Thái Nguyên trong hoạt động đóng góp vào hoạt động chung của HNB Việt Nam; cũng như quan tâm nhiều hơn nữa tới Thái Nguyên là chiếc nôi, mảnh đất sinh thành ra tổ chức HNBVN.

Tôi nghĩ rằng, với Hội Nhà báo địa phương thời gian tới sẽ khó khăn đặc biệt là với những người làm công tác hội chuyên trách khi mà hội viên không phải do mình trả lương thì rõ ràng là khó khăn hơn nên cần phải nỗ lực cao hơn.

Tuy nhiên, với Thái Nguyên, điều thuận lợi và cũng là may mắn chúng tôi thấy trong nhiệm kỳ này đó là chúng tôi có một BCH trẻ, khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm; Ban Thường vụ khóa này đều là các đồng chí lãnh đạo báo Thái Nguyên, Đài Thái Nguyên; Ủy viên chấp hành từ nhiều cơ quan báo chí trong tỉnh và có thành viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia.

11 đồng chí trong BCH đều là những người có trách nhiệm với công việc. Với sự nhiệt huyết và tận tâm, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì, phát huy và làm tốt trong thời gian tới. Với sự tươi mới và tinh thần trách nhiệm cao; dù còn những khó khăn, thách thức nhưng tôi tin tưởng rằng HNB Thái Nguyên sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ; xứng đáng là ngôi nhà chung của những người làm báo trên quê hương cách mạng giàu truyền thống.

Nhà báo Hoàng Văn Thiềng - Thường trực Hội Nhà báo TP. Hải Phòng:

“Gắn kết bên nhau chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”

Nhà báo Hoàng Văn Thiềng - Thường trực Hội Nhà báo TP. Hải Phòng.

Nhà báo Hoàng Văn Thiềng - Thường trực Hội Nhà báo TP. Hải Phòng.

Các thế hệ làm báo ở Hải Phòng vẫn nhắc nhớ nhau, nhớ về các lão nhà báo Vũ Long, Kim Toàn, Trịnh Lệnh và Nguyễn Quân là chỗ dựa tinh thần và nghề nghiệp cho anh em nhà báo, hội viên. Các lão nhà báo luôn đồng lòng gắn kết với anh em luyện tâm sáng, rèn đức trong, chú tâm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Các thế hệ làm báo ở Hải Phòng nhớ tới các lão nhà báo lại nhủ nhau luôn đồng lòng gắn kết xây dựng tổ chức Hội xứng đáng là ngôi nhà chung của những người làm báo đất Cảng.

Qua 70 năm hoạt động, Hội Nhà báo Việt Nam đã khẳng định Hội là tổ chức của những người làm báo luôn chăm lo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và nhân cách làm báo cho các nhà báo – hội viên.

Những người làm công tác Hội luôn nhận thức, Hội Nhà báo các cấp là tổ chức thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam nhưng chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy và chính quyền cấp tỉnh, thành phố.

Mọi hoạt động của tổ chức Hội phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo địa phương phát triển là nhờ có vai trò chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam. Sự trưởng thành và phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam có sự góp công của Hội Nhà báo các cấp.

Thông qua các chương trình và nội dung hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, hệ thống tổ chức Hội các cấp, những người trực tiếp làm công tác Hội và anh em báo chí có điều kiện giao lưu với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Hội Nhà báo Hải Phòng qua 34 năm hoạt động, luôn bám sát hướng dẫn và sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức cho các nhà báo – hội viên để mỗi người làm báo luôn sáng tâm – vững nghề.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong hoàn cảnh thực tế hiện nay, nhưng những người làm chuyên trách công tác Hội nói riêng và toàn thể hội viên Hội Nhà báo luôn gắn kết bên nhau chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Điều mà các nhà báo – hội viên tâm niệm là nâng cao kỹ năng làm báo, đáp ứng kịp thời nhu cầu định hướng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng báo chí...

Ngẫm tới lộ trình 70 năm của Hội, những người làm công tác Hội ở các cấp luôn mong Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Hội Nhà báo cấp dưới là tổ chức thành viên vững mạnh trong ngôi nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam.

Chúng ta luôn hy vọng, Hội Nhà báo Việt Nam luôn trở thành niềm tự hào của mọi thế hệ làm báo hôm qua và hôm nay. Đặc biệt là, mấy năm gần đây khi hệ thống cấp Hội ở một số địa phương thuộc diện quy hoạch sắp xếp lại theo lộ trình của địa phương, đã khiến cho những người làm công tác Hội ở các địa phương bạn băn khoăn, trăn trở.

Sông Mây