Điều chỉnh kích thước chữ
Tiếp bài; Bắc Kạn: Công an vào cuộc vụ đấu thầu dự án đường 254:

Xử phạt Tổ chuyên gia chấm thầu để xảy ra sai phạm!

(CLO) Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu của Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT254.

Audio
Bài liên quan

Qua đó, 3 cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu 2 gói thầu số 19 và 20 của Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT254 bị xử phạt vi phạm hành chính vì đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu.

Trách nhiệm của ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn như thế nào trong vụ việc, Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục làm rõ

Trách nhiệm của ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn như thế nào trong vụ việc, Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục làm rõ

Các cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu bị xử phạt nói trên đều là cán bộ đấu thầu đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chủ đầu tư của Dự án), gồm các ông: Dương Văn Hảo, Trần Văn Dương và Bùi Văn Nhiên.

Theo Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn, tại Gói thầu số 19 “Thi công xây dựng nền, mặt đường cấp phối đá dăm đoạn tuyến Km75-Km81; mặt đường bê tông nhựa toàn tuyến; di chuyển hệ thống cáp viễn thông”, 3 cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu đã đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu nhưng không làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, hành vi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng.

Còn tại Gói thầu số 20 “Thi công xây dựng nền, mặt đường cấp phối đá dăm và các cầu trên đoạn tuyến Km81-Km92; hệ thống an toàn giao thông, công trình phòng hộ toàn tuyến; di chuyển hệ thống điện của Dự án”, 3 cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu bị xử phạt về hành vi đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Với hành vi vi phạm này, Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã căn cứ vào quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, xử phạt mỗi cá nhân 17.500.000 đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có Báo cáo số 735/BC-CAT-PA04 ngày 16/11/2018 về một số vi phạm quy định của Nhà nước trong công tác tổ chức đấu thầu gói thầu số 19 và gói thầu số 20 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT254 tỉnh Bắc Kạn. Tiếp đó, ngày 8/4/2019 Công an tinh Bắc Kạn có Văn bản số 255/CAT-PA04 về việc xử lý các vi phạm trong tổ chức đấu thầu gói thầu số 19, gói thầu số 20 Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT254 tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 59/UBND-XDCB ngày 18/4/2019 về việc xử lý vi phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 254; để nhằm làm rõ các nội dung sai phạm và có cơ sở cho việc xem xét, giải quyết, đảm bảo tính khách quan; trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp của gói thầu số 19 và gói thầu số 20 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT254 do cơ quan Công an cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn đã mời các thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 19 và gói thầu số 20 đến để cùng phối hợp xem xét, rà soát kết quả đánh giá của tổ chuyên gia.

Báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Bắc Kạn

Tuy nhiên, tại một số buổi các thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đều đưa ra ý kiến không nhất trí nội dung vi phạm, trì hoãn, không phối hợp, tự ý bỏ về và không ký biên bản. Do các thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu không phối hợp, hợp tác đã gây khó khăn cho việc lập hồ sơ để xem xét, xử lý của cơ quan chức năng trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và UBND tỉnh đã giao Sở chỉ đạo Thanh tra xử lý vi phạm theo quy định.

Thành Vinh