Điều chỉnh kích thước chữ
Sở Công thương Quảng Bình:

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

(NB&CL) Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tỉnh, Sở Công thương Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính (CCHC), xem đó là nội dung trọng tâm của đơn vị.

Audio
Bài liên quan

Nỗ lực và quyết liệt

Chỉ số CCHC năm 2017 của Sở Công thương Quảng Bình là 88,93 điểm, xếp trong nhóm tốt, đứng thứ 11/21 Sở, ban, ngành; Chỉ số CCHC năm 2018 là 91,10 điểm, xếp trong nhóm tốt, đứng thứ 5/21 Sở, ban, ngành.

Có được sự cải thiện trong chỉ số CCHC ấy là do, chỉ trong vòng hai năm qua, thực hiện kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, Sở Công thương Quảng Bình đã xây dựng và ban hành hai Kế hoạch về kế hoạch CCHC.Trên cơ sở các kế hoạch được Sở ban hành, các phòng đã rà soát sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, xây dựng các thủ tục hành chính còn thiếu; xây dựng kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản QPPL; sắp xếp, bố trí công việc hợp lý đối với cán bộ, công chức trong phòng theo vị trí việc làm, duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và Trang thông tin điện tử Sở Công thương. Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt đến từng phòng, ban và các cán bộ, viên chức và người lao động.

Ngành Công thương Quảng Bình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014.

Ngành Công thương Quảng Bình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014.

Thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành CCHC đã được Sở Công thương Quảng Bình tập trung quan tâm, đẩy mạnh. Sở đã phân công người đứng đầu cơ quan trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC. Đặc biệt công tác lập kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đầu tư chú trọng, nhiều chuyên mục, tin bài được đầu tư xây dựng có chất lượng. Công tác kiểm tra CCHC được chỉ đạo quyết liệt, qua đó phát huy được mặt tích cực, tìm ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai nhiều cơ chế chính sách thuộc ngành Công thương để thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Trong năm 2018, các phòng chuyên môn của Sở đã tiến hành cập nhật tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong đó, ban hành mới 87 thủ tục và bãi bỏ 72 thủ tục.

Cải cách TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức, tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước được nâng lên.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được cán bộ Sở Công thương thực hiện nghiêm túc, nhanh gọn.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được cán bộ Sở Công thương thực hiện nghiêm túc, nhanh gọn.

 Tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp, tổ chức khoa học, hợp lý, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý thông suốt và hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC ngày càng được nâng lên, đặc biệt trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong ngành và lĩnh vực.

 Cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc cơ bản được đảm bảo tốt. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được nâng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận được nâng lên.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tại Sở Công thương luôn được quan tâm và chú trọng. Việc đưa vào quản lý và vận hành trang thông tin điện tử đã giúp công tác quản lý điều hành có nhiều thuận lợi hơn. 100% các TTHC được thực hiện ở mức độ 1 và 2, thực hiện 06 thủ tục ở mức độ 3 và 4…

Thời gian tới, Sở chủ trương tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban, đơn vị trong công tác cải cách hành chính; Thực hiện việc cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính;  Tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính;  Tiếp tục thực hiện có hiện quả các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; thực hiện quy chế quản lý và sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo công khai, minh bạch;  Tiếp tục duy trì, vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; Nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Những nỗ lực và sự quyết liệt trong công tác CCHC của ngành Công thương đã là một trong những nhân tố căn cốt góp phần tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng cho tỉnh, giúp Quảng Bình ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng từ đó, sản xuất công nghiệp, thương mại của Quảng Bình những năm qua liên tục tăng trưởng, trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng gấp 46 lần so với năm 1990, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1990 - 2019 bình quân tăng 14,1%; Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng gấp 223 lần, bình quân tăng 20,5%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 12.350 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 1990 - 2019 tăng 14,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được tăng liên tục qua các năm, đến năm 2019 đạt 25.920 tỷ đồng, tăng bình quân 20,5%/năm. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng có những bước tiến mới, tổng kim ngạch XNK năm 1990 chỉ đạt 11 triệu USD, đến năm 2019 lên 300 triệu USD, tăng 27,2 lần. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, với gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Báo Công luận

6 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước thực hiện tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.823 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 13.904 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 11.752 tỷ đồng, tăng 13,4% (đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua). Năm 2019 này, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.380 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2018.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, ông Phan Văn Thường - Giám đốc Sở Công thương Quảng Bình - cho biết, trong những năm tới, ngành Công thương Quảng Bình sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như: chế biến nông, lâm sản; chế biến thuỷ sản; dệt may; công nghiệp điện và năng lượng tái tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; trong đó lựa chọn, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, thiết bị tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường. “Đây là các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển, đưa công nghiệp trở thành ngành trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, ông Phan Văn Thường nhấn mạnh.

Ngành Công thương Quảng Bình cũng đặt cho mình mục tiêu phấn đấu, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) kế hoạch năm 2020 tăng 7,6% so với năm 2019; Giá trị sản xuất công nghiệp kế hoạch năm 2020 là 13.430 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ kế hoạch là 31.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Ngành cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 51.000 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2030 tăng 14,2%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 90.000 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.000 triệu USD.

Đắc Nguyên - Đào Vinh