Điều chỉnh kích thước chữ
Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình:

Góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(NB&CL) Thời gian qua, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh. Góp phần làm nên thành công đó, không thể không nói đến vai trò tham mưu của Sở KH&ĐT tỉnh.

Audio
Bài liên quan
Quảng Bình lên kế hoạch cho việc kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực dựa trên tiềm năng sẵn có trong giai đoạn 2018 - 2020.

Quảng Bình lên kế hoạch cho việc kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực dựa trên tiềm năng sẵn có trong giai đoạn 2018 - 2020.

Cải cách hành chính: Khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư

Quảng Bình hiện được xem là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để làm được điều đó, yếu tố quyết định chính là sự minh bạch và thuận lợi của môi trường đầu tư, trong đó, cải cách hành chính (CCHC) là vấn đề mấu chốt. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo Sở KH&ĐT Quảng Bình quan tâm. Thời gian qua, Sở đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác CCHC nhằm đơn giản hóa TTHC, tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Sở KH&ĐT là một trong những đầu mối quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, hướng dẫn, tư vấn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giúp đỡ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và trực tiếp theo dõi quy trình triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi đến với Quảng Bình.

Hội thảo giữa kỳ dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện Quảng Trị-Quảng Bình-Hà Tỉnh-Nghệ An.

Hội thảo giữa kỳ dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện Quảng Trị-Quảng Bình-Hà Tỉnh-Nghệ An.

 Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chính sách, cơ chế bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết các TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án; Tất cả các quy trình, thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, rõ ràng…

Gặp gỡ các nhà đầu tư tại UBND tỉnh Quảng Bình.

Gặp gỡ các nhà đầu tư tại UBND tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Sở cùng các sở ban ngành khác tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các quy định về việc tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị; trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết kiến nghị; đồng thời cũng quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc kiến nghị về thủ tục hành chính. Nhờ vậy, tỉnh đã phát hiện và sửa đổi những TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chú trọng công tác quản lý quy hoạch

Xác định công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có tính chất quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở KH&ĐT đã luôn chú trọng tới công tác này. Trong năm 2018 vừa qua, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có nhiều tiến bộ. Sở đã tham mưu UBND tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam) để triển khai giai đoạn 2 dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch lần 5 chuẩn bị báo cáo Tổ công tác, Ban chỉ đạo trước khi trình Bộ KH&ĐT thẩm định.

Các nhà đầu tư khảo sát tại Quảng Bình để tìm hiểu môi trường đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Các nhà đầu tư khảo sát tại Quảng Bình để tìm hiểu môi trường đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Sở cũng đã tham mưu thông qua Hội đồng thẩm định tỉnh các quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;  điều chỉnh Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Quy hoạch phân vùng sử dụng đất các bãi tắm, điểm vui chơi giải trí cộng đồng bền vững vùng ven biển tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030; điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn 2025; quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035…

Bên cạnh đó, năm 2019, ngành KH&ĐT tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất; nâng cao năng lực phân tích, dự báo để tham mưu cho tỉnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; tiếp tục giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA; tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Sở cũng đã có những kiến nghị, đề xuất với tỉnh về một số vấn đề liên quan đến đầu tư công, công tác thẩm định chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư, hoạt động của Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở... Trong đó, kế hoạch đầu tư và phát triển phải sát với thực tế, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và kiểm tra hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và kiểm tra hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Năm 2018, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được tăng cường, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư... Đã tập trung giải quyết nhanh, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng.

Công tác giám sát đầu tư được tăng cường, đã tổ chức các đợt giám sát đối với các chương trình dự án. Qua đó đã nắm được tình hình thực hiện các dự án, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ đầu tư, các nhà thầu trong quản lý dự án, quản lý tiến độ và chất lượng công trình, tránh việc điều chỉnh dự án không hợp lý.

Công tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Tuy nhiên, thành tựu nổi bật nhất của Quảng Bình nói chung cũng như Sở KH&ĐT nói riêng thời gian qua là việc tổ chức thành công rất nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư tinh doanh.

Năm 2018 vừa qua, tiếp nối thành công của chuỗi các hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức từ năm 2014, Sở  KH&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 với chủ đề “Hợp tác và phát triển bền vững”. Hội nghị đã chứng kiến trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD; cam kết cấp tín dụng giữa các Ngân hàng và doanh nghiệp với số tiền 33.497 tỷ đồng...

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KH&ĐT giai đoạn 2010-2015.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KH&ĐT giai đoạn 2010-2015.

Bên cạnh đó, Sở cũng đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; Trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh; Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh; Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Bình….

Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành KH&ĐT.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành KH&ĐT.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Năm 2018, Sở đã chủ trì tổ chức 02 cuộc Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhằm mục đích động viên, khuyến khích các doanh nghiệp cùng phấn đấu vượt qua tình hình khó khăn hiện nay, đồng thời vinh danh, khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích nổi bật. Hàng quý, đã tổng hợp gửi các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua KKT Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày càng tăng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua KKT Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày càng tăng.

Từ những thành công đã đạt được, năm 2019 này và trong thời gian tới, Sở KH&ĐT Quảng Bình xác định tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ số DDCI; Chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ về phong cách, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực... đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đắc Nguyên - Đào Vinh