Điều chỉnh kích thước chữ

Hội đồng thẩm định giá tài sản tỉnh Thái Bình bộc lộ nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị chống Covid-19

(CLO) Qua kiểm tra, xác minh cho thấy việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình đã không tuân thủ trình tự thẩm định giá tài sản, không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá.

Audio

Sự kiện: COVID-19

Sở Tài Chính Thái Bình

Sở Tài Chính Thái Bình

Bài liên quan

Mới đây, Kết luận thanh tra số 157 của UBND tỉnh Thái Bình chỉ rõ nhiều tồn tại và vi phạm trong việc thực hiện các gói thầu mua trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao trong phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Trong đó, việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh và Sở Tài chính bộc lộ nhiều vi phạm, tồn tại.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình là Sở Tài chính tỉnh Thái Bình (Địa chỉ tại số 142 Phố Lê Lợi, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnhThái Bình). Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Sở Tài chính.

Thông tin không có thực?

Theo đề nghị của Sở Y tế về việc thẩm định giá tài sản phòng chống Covid-19 và của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc thẩm định giá trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh và Sở Tài chính đã tổ chức thẩm định giá tài sản và ra thông báo kết quả thẩm định giá.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh đã không tuân thủ trình tự thẩm định giá tài sản, không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá.

Theo KLTT, theo đề nghị của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, với đầy đủ hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp thẩm định giá do Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-UBND, nhưng trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh không phát hiện việc các doanh nghiệp thẩm định giá đã không tuần thủ quy trình, phương pháp thẩm định giá.

Ông Tạ Ngọc Giáo được nhắc đến trong KLTT (Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Sở Tài Chính Thái Bình)

Ông Tạ Ngọc Giáo được nhắc đến trong KLTT (Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Sở Tài Chính Thái Bình)

Bài liên quan

Qua kiểm tra, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh căn cứ vào các tài liệu của các doanh nghiệp thẩm định giá do Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp, trong đó có một số báo giá phục vụ thẩm định giá thể hiện không đầy đủ thông tin về ngày, tháng của báo giá.

Báo giá của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Công, Công ty Cổ phần phát triển Nhịp cầu vàng kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 0329/2020/CTTÐ-Avalue/02 ngày 27/3/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá AVALUE;  Báo giá của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thảo Linh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Ngọc Minh kèm theo Chứng thư thẩm định giá sổ 20P)1TĐ0170 ngày 10/3/2020; Bảo giá của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Ngọc Minh kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 20P01TĐ017 ngày 10/3/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định và Đầu tư Tài chính Bưu điện)

Báo giá có thông tin không có thực (trong cả 03 bảo giá kèm theo Chứng thư thẩm định giả số 8620190/CT- BTCvalue ngày 10/3/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue đều nêu mặt hàng "Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150, hãng sản xuất Nihon Kohden, xuất xứ Nhật Bản", nhưng hãng sản xuất Nihon Kohden có văn bản khẳng định không có Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150 xuất xứ Nhật Bản), nhưng trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh không phát hiện, xử lý kịp thời, tiếp tục sử dụng các báo giá không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực nêu trên là cơ sở cho thông báo kết quả thẩm định giá.

Không có tài liệu thể hiện việc khảo sát thực tế thị trường, không thu thập thêm được thông tin làm căn cứ thẩm định giá. 

Giá trị thẩm định tài sản đều bằng giá trị các Chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.Trong khi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông tin về giá của một số tài sản có cùng thông tin với tài sản thẩm định (nhà sản xuất, chủng loại, nhãn hiệu, năm sản xuất...) giao dịch diễn ra tại thời điểm đáp ứng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 có giá thấp hơn giá thẩm định của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh.

Không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan

Theo KLTT, trong quá trình thẩm định giá, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh không tuân thủ trình tự thẩm định giá tài sản, không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá, vi phạm khoản 1 Điều 25, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ, khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 10 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trách nhiệm thuộc Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh với vai trò tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước, trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm với vai trò là chủ đầu tư, trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến những sai phạm được nêu rõ tại Kết luận số 157/KL-UBND của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Y tế, Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra các hạn chế, tồn tại, vi phạm nêu trên. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến nội dung KLTT của UBND tỉnh Thái Bình, trao đổi nhanh với phóng viên bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Tài chính Thái Bình cho biết, hiện Sở Tài chính cũng đã có báo cáo lên UBND tỉnh Thái Bình và các ngành liên quan.

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình Phạm Văn Dịu

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình Phạm Văn Dịu

Bài liên quan

kết luận thanh tra, UBND tỉnh Thái Bình nhận định, các tổ chức cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; năng lực cán bộ tham gia còn hạn chế.

Ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình thẩm định giá, quá trình thực hiện các gói thầu hạn chế, yếu kém.

Các sai phạm được nêu tại kết luận số 157 ngày 21/8/2020, theo KLTT, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, gồm Giám đốc Sở Y tế Thái Bình Phạm Văn Dịu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Thơm; Giám đốc Sở Tài chính Tạ Ngọc Giáo với vai trò là người đứng đầu thẩm định dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt.